QNI Newspaper Inc. 運用 Lifesize 視訊會議聯繫多個辦公室

客戶見證:Quincy Newspaper, Inc. 擁有 12 個電視台、2 家報社和 2 個廣播電台,範圍涵蓋美國 13 個州,該公司使用 Lifesize 高畫質視訊來保持聯繫並減少出差。