Framtiden för videokommunikation:

Bygga nya affärsmodeller och öka intäkter

En studie av kommersiella beslutsfattare avslöjar explosionen av video i intäktsgenererande och kund- eller patientinriktade affärsanvändningsfall. Massantagandet av videokommunikations- och samarbetsplattformar 2020 kommer att resultera i en uppdelning av marknaden i tre distinkta innovationsströmmar som kommer att fortsätta in i 2021 och därefter. Ladda ner rapporten för att lära dig mer.

Tecken på ett videosamtal framför grafen

Nytt för 2021!

Tiotusentals företag runt om i världen kommunicerar med Lifesize

Hoppa till innehåll