Paradials RealTunnel®-teknologi for å gi kunder i naturlig størrelse sikre og pålitelige HD-videotilkoblinger

Lifesize, HD-videokommunikasjonsselskapet, kunngjorde i dag at det samarbeider med Paradial for å utvikle en brannmur/NAT (Network Address Translation)-traversalløsning for videokommunikasjon. Ved å utnytte Paradials RealTunnel-teknologi, vil Lifesize gjøre det mulig for kunder å foreta videosamtaler innenfor og på tvers av bedrifter ved å trygt krysse brannmurer.

Bekymringer over nettverkssikkerhet og integritet har hindret enkelte organisasjoners evne til å bruke og støtte videokommunikasjon mellom IP-nettverk. Å gjennomføre videosamtaler ved å gå gjennom en nettverksbrannmur betydde åpning og lukking av flere kommunikasjonsporter, noe som gjorde nettverk sårbare for mulige angrep.

Paradials RealTunnel er en omfattende brannmur/NAT-traversal-teknologi og fungerer med praktisk talt alle SIP-klienter og enhver brannmur/NAT-enhet – inkludert strenge bedriftsbrannmurer – uten å kompromittere nettverkssikkerhetsnivåer eller kreve nettverksrekonfigurasjoner. Lifesize-kunder vil kunne utføre global IP-videokommunikasjon som ikke setter deres nettverk, data eller virksomheter i fare.

"Vi gjennomførte en grundig evalueringsprosess for å finne ut hvilken brannmur/NAT-traverseringsløsning vi skal tilby kundene våre," sa Craig Malloy, administrerende direktør i Lifesize. "Ved å jobbe med Paradials unike teknologi, kan Lifesize raskt bringe til markedet en brannmur/NAT-traversalløsning i verdensklasse som vil øke rekkevidden til videokommunikasjon for våre kunder."

"Vi er glade for å samarbeide med en industriinnovatør som Lifesize," sa Kevin Kliland, administrerende direktør i Paradial. "Ved å jobbe tett med Lifesize, vil vi i fellesskap kunne utvide vår tilstedeværelse i, og deretter vokse, det globale videokommunikasjonsmarkedet."

Om Paradial

Paradial er et ledende programvareselskap for IP-kommunikasjon basert i Oslo, Norge. For mer informasjon om Paradial, besøk vår nettside på http://www.paradial.com.