+ 1 512 347--9300

Smluvní podmínky CxEngage

1. Přijetí podmínek:

Vítejte! Lifesize („Lifesize“ nebo „nás“ nebo „my“) vás vítá na našich webových stránkách lifesize.com a souvisejících subdoménách. Poskytujeme informace o našich produktech a službách a dalších funkcích a službách prostřednictvím těchto webových stránek a jakéhokoli jiného média nebo zařízení nyní známého nebo později vyvinutého (které jsou spolu s webovými stránkami v tomto dokumentu označovány jako „Služba“).

Používáním nebo přístupem k jakékoli části Služby vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami služby, našimi Zásadami ochrany osobních údajů a všemi dalšími zásadami nebo upozorněními, které zveřejňujeme na našich webových stránkách.

Pokud s těmito podmínkami služby nesouhlasíte, službu nepoužívejte. Tyto smluvní podmínky můžeme kdykoli změnit, aniž bychom vás o tom museli předem informovat. Je vaší odpovědností si čas od času tyto Podmínky služby zkontrolovat, zda nedošlo ke změnám, protože vytvářejí závaznou právní dohodu mezi vámi a Lifesize. Pokud Službu používáte poté, co jsme změnili kteroukoli z podmínek služby, souhlasíte se všemi změnami. Opět platí, že pokud nesouhlasíte, službu nepoužívejte.

2. Oprávnění k používání služby

Máte naše povolení používat Službu, ale pouze pokud:

 • máte více než 13 let;
 • používáte Službu pro své osobní použití a nikoli pro komerční účely;
 • nekopírujete Službu ani žádnou část Služby;
 • neměníte Službu ani žádnou její část;
 • dodržujete všechna pravidla a omezení, která jsme upřesnili v těchto podmínkách služby.

3. Účty; hesla; Bezpečnostní

Abyste mohli používat některé funkce Služby, možná si budete muset zřídit účet. Bez svolení nesmíte používat účet někoho jiného. Při zakládání účtu nám musíte poskytnout přesné a úplné informace. To znamená, že nemůžete založit účet pomocí jména nebo kontaktních informací někoho jiného nebo falešného jména nebo falešných kontaktních informací. Máte plnou odpovědnost za svůj účet a vše, co se na vašem účtu děje. To znamená, že musíte být opatrní se svým heslem. Pokud zjistíte, že někdo používá váš účet bez vašeho svolení, musíte nám to okamžitě oznámit. Svůj účet nesmíte převést na někoho jiného. Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty způsobené tím, že někdo použije váš účet bez vašeho svolení. Pokud však my (nebo kdokoli jiný) utrpíme jakoukoli škodu v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu, můžete nést odpovědnost.

4. Pouze pro osobní použití

Službu vám zpřístupňujeme pouze pro vaši informaci a osobní použití. Nesmíte (a souhlasíte s tím, že nebudete) používat, kopírovat, distribuovat, přenášet, vysílat, prodávat nebo dělat cokoliv jiného se Službou pro jakýkoli jiný účel.

5. Uživatelský obsah

Jste výhradně odpovědní za jakýkoli Uživatelský obsah, který zveřejníte ve Službě, a za důsledky jeho zveřejnění nebo zveřejnění. „Uživatelským obsahem“ rozumíme jakýkoli obsah, který zveřejníte ve službě. „Obsah“ znamená informace, data, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, videa, zprávy, štítky, interaktivní prvky nebo jakékoli jiné materiály. Když říkáme „zveřejnit“, zahrnujeme zveřejňování, nahrávání, sdílení, odesílání nebo jiné poskytování uživatelského obsahu jakýmkoli způsobem v souvislosti se službou.

6. Omezení uživatelského obsahu a vašeho chování

Nesmíte:

 • používat naši Službu k jakémukoli nezákonnému účelu;
 • odeslat uživatelský obsah, který nemáte právo odeslat, pokud nemáte svolení vlastníka; to zahrnuje materiál, na který se vztahují něčí autorská práva, patenty, obchodní tajemství, soukromí, publicita nebo jakékoli jiné vlastnické právo;
 • padělat záhlaví nebo manipulovat s jinými identifikátory za účelem zamaskovat původ jakéhokoli uživatelského obsahu, který odešlete;
 • odeslat jakýkoli Uživatelský obsah, který obsahuje lži, nepravdy nebo zkreslená prohlášení, která by mohla poškodit nás nebo kohokoli jiného;
 • odesílat uživatelský obsah, který je nezákonný, obscénní, hanlivý, urážlivý, výhružný, pornografický, obtěžující, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý nebo podněcující k jednání, které by bylo považováno za trestný čin, zakládá občanskoprávní odpovědnost, porušuje jakýkoli zákon nebo je jinak nemístný;
 • přenášet jakoukoli nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidové hry nebo jakoukoli jinou formu žádostí;
 • vydávat se za někoho jiného nebo lhát o svém spojení s jinou osobou nebo subjektem;
 • používat meta tagy nebo jakýkoli jiný „skrytý text“ využívající názvy nebo ochranné známky produktů našich nebo našich dodavatelů;
 • nahrávat, spouštět, zveřejňovat, odesílat e-mailem nebo přenášet jakýkoli materiál (včetně jakéhokoli robota, červa, zneužití skriptů nebo počítačového viru), který by mohl poškodit nebo poškodit naši službu nebo poškodit nebo poškodit naše nebo kohokoli jiného počítačové systémy nebo data;
 • používat naši službu k jakémukoli poškozování nezletilých, včetně zveřejňování uživatelského obsahu, který porušuje zákony o dětské pornografii, zákony o sexuálním zneužívání dětí nebo jakékoli jiné zákony na ochranu dětí;
 • shromažďovat nebo shromažďovat osobní údaje jiných lidí (včetně informací o účtu) z naší Služby;
 • odesílat uživatelský obsah, který znevažuje nás nebo naše partnery, prodejce nebo přidružené společnosti; nebo
 • žádat pro komerční účely jakékoli uživatele naší služby.

Máme výhradní právo, nikoli však nutně povinnost, kdykoli smazat jakýkoli Uživatelský obsah, který porušuje tato pravidla nebo o kterém se domníváme, že je z jakéhokoli důvodu nevhodný.

7. Práva duševního vlastnictví k uživatelskému obsahu

Pokud zveřejníte uživatelský obsah, dáváte nám záruku, že buď vlastníte veškerý obsah, který zveřejňujete, nebo máte právo obsah zveřejnit. Dále zaručujete, že máte právo nám umožnit zpřístupnit váš uživatelský obsah ostatním k prohlížení a použití jako součást služby, aniž byste vyžadovali, aby takové použití podléhalo dalším povinnostem nebo podmínkám. Pokud tato práva nemáte, nezveřejňujte obsah. Zveřejněním svého uživatelského obsahu neztrácíte žádná vlastnická práva, která k němu můžete mít. Udělujete nám však celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, plně placenou, sublicencovatelnou a přenosnou licenci k používání, reprodukování, distribuci, přípravě odvozených děl, zobrazování a provádění vašeho uživatelského obsahu v souvislosti se službou a naše podnikání, v jakýchkoli mediálních formátech nebo v hmotné podobě a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů, které jsou nyní známé nebo dále vyvinuté. Každému uživateli služby také udělujete nevýhradní bezplatnou, plně placenou, sublicencovatelnou a přenosnou licenci k přístupu k vašemu uživatelskému obsahu prostřednictvím služby ak používání, reprodukování, distribuci, přípravě odvozených děl, zobrazování a provádění vašich Uživatelský obsah, jak je povoleno prostřednictvím funkcí služby a podle těchto podmínek služby.

8. Uživatelský obsah, který sdílíte, se stává veřejným

Berete na vědomí, že jakmile zveřejníte uživatelský obsah, váš obsah se stane veřejným. Nejsme odpovědní za zachování důvěrnosti jakéhokoli Uživatelského obsahu. Pokud tedy nechcete, aby to viděl celý svět, nezveřejňujte to na Službě.

9. Nejsme odpovědní za uživatelský obsah

Obecně nekontrolujeme žádný uživatelský obsah zveřejněný našimi uživateli. Nepodporujeme žádný uživatelský obsah ani nepodporujeme žádné názory, názory, doporučení nebo rady, které mohou být v uživatelských příspěvcích. Uživatelský obsah pochází z různých zdrojů a my neslibujeme spolehlivost jakéhokoli zdroje ani přesnost, užitečnost, bezpečnost nebo práva duševního vlastnictví jakéhokoli uživatelského příspěvku. Uživatelský obsah, který vidíte na Službě, vás může urazit. Některé z nich můžete považovat za nepřesné, urážlivé, neslušné nebo nevhodné. Souhlasíte však, že nás nebudete žádným způsobem činit odpovědnými za vaše používání naší služby, včetně vašeho vystavení uživatelskému obsahu.

10. Vlastnická práva

Lifesize a její dodavatelé si ponechávají veškerá práva, nároky a podíly (včetně všech autorských práv, obchodních tajemství, patentů a dalších práv) ke službě a obsahu, který je součástí služby (jiný než uživatelský obsah). Pokud poskytnete zpětnou vazbu ke Službě, například doporučení na vylepšení nebo funkce, implementace této zpětné vazby je v našem vlastnictví a může se stát součástí Služby bez kompenzace pro vás. Vyhrazujeme si veškerá práva ke Službě, pokud výslovně neuvedeme jinak. Služba obsahuje vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony.

Službu nesmíte dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo jinak redukovat do podoby vnímatelné člověkem, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je taková činnost výslovně povolena příslušným zákonem, a v takovém případě pouze tehdy, pokud nás písemně upozorníte dopředu. Nesmíte kopírovat, nastavovat rámce, přikládat nebo jinak distribuovat žádnou část Služby.

Všechny názvy značek, produktů a služeb používané ve Službě, které identifikují Lifesize nebo naše dodavatele a naše nebo jejich vlastní produkty a služby, jsou ochrannými známkami nebo servisními známkami Lifesize nebo našich dodavatelů. Nic v této Službě nelze považovat za udělující jakékoli osobě licenci nebo právo ze strany Lifesize nebo takového dodavatele s ohledem na jakýkoli takový obrázek, logo nebo jméno.

Souhlasíte s tím, že nebudete deaktivovat, zasahovat nebo se pokoušet obejít žádné funkce služby související s bezpečností, zamezováním nebo omezováním používání nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo prosazováním omezení na používání služby nebo obsahu ve službě. .

11. Vymáhání autorských práv

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Nesmíte naši službu používat k porušování autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví kohokoli jiného. Pokud zjistíme, že porušujete autorská práva, odstraníme váš uživatelský obsah. Nemusíme vám oznamovat, že odstraňujeme váš uživatelský obsah. Můžeme také ukončit váš účet, pokud rozhodneme, že opakovaně porušujete autorská práva. Za opakovaného porušovatele považujeme uživatele, který byl upozorněn na porušující činnost více než dvakrát nebo kterému byl uživatelský obsah z naší služby více než dvakrát odstraněn.

12. Informujte nás o porušovatelích

Pokud se domníváte, že něco v naší službě porušuje vaše autorská práva, informujte písemně našeho zástupce pro autorská práva. Kontaktní informace na našeho zástupce pro autorská práva jsou v dolní části této sekce.

Abychom mohli podniknout kroky, musíte ve svém oznámení učinit následující:

 • poskytnout svůj fyzický nebo elektronický podpis;
 • identifikovat dílo chráněné autorským právem, o kterém se domníváte, že je porušováno;
 • identifikovat položku v naší službě, o které si myslíte, že porušuje vaše dílo, a uvést dostatečné informace o tom, kde se materiál v naší službě nachází (včetně které webové stránky), abychom jej mohli najít;
 • poskytnout nám způsob, jak vás kontaktovat, jako je vaše adresa, telefonní číslo nebo e-mail;
 • poskytnout prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že položka, kterou jste označili jako porušující autorská práva, není autorizována vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem k použití v naší službě; a
 • poskytnout prohlášení, že informace, které uvádíte ve svém oznámení, jsou přesné a že (pod trestem křivé přísahy) jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv, jehož dílo je porušováno.

Zde jsou kontaktní informace na našeho zástupce pro autorská práva

Prosazování autorských práv
Lifesize, LLC
7300 Ranch Road 2222 Building III, Suite 200
Austin, TX 78730
Telefon: (800)411.4700
Fax: (650) 745.3756
copyrightenforcement@lifesize.com

Opět nemůžeme podniknout žádné kroky, pokud nám neposkytnete všechny požadované informace.

13. Jak s námi komunikovat

Našemu oddělení pro vymáhání autorských práv by měla být zaslána pouze oznámení o porušení autorských práv. Pokud s námi chcete komunikovat cokoli jiného (například zpětnou vazbu, komentáře, požadavky na technickou podporu), kontaktujte nás na adrese www.lifesize.com nebo kontakt uvedený na konkrétní webové stránce Lifesize.

14. Skladování a dostupnost

Nejsme služba pro archivaci obsahu. Neslibujeme, že budeme ukládat nebo zpřístupňovat v naší službě jakýkoli uživatelský obsah, který odešlete, ani jakýkoli jiný obsah, a to po libovolně dlouhou dobu. Jste výhradně odpovědní za zálohování všeho, co zveřejníte v naší Službě.

Berete na vědomí, že k dočasnému přerušení dostupnosti Služby může čas od času dojít jako k běžným událostem. Můžeme se také rozhodnout kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit poskytování služby nebo jakékoli její části. Společnost Lifesize ani její dodavatelé nenesou za žádných okolností odpovědnost za jakékoli škody způsobené těmito přerušeními nebo nedostatkem dostupnosti.

15. Prodej Produktů

Naše služba může zahrnovat nabídku prodeje určitých produktů (ať už softwaru, služeb nebo jiného zboží) („Produkty“). Jakákoli nabídka prodeje nebo nákupu takových Produktů podléhá podmínkám prodeje a záruky (pokud existují) prodejce, který nabízí konkrétní Produkt prostřednictvím naší Služby (včetně prostřednictvím jakéhokoli nákupního košíku pro konkrétní Produkt). Nejsme zodpovědní za žádné takové transakce nebo Produkty, pokud nejsme prodejcem. V takovém případě platí podmínky nákupu, které jsme pro daný Produkt zveřejnili.

16. Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastníme ani nemáme pod kontrolou. Neneseme odpovědnost za žádné z těchto jiných webových stránek. Nebudete nás činit odpovědnými za jakýkoli aspekt těchto jiných webových stránek, včetně jejich obsahu, zásad ochrany osobních údajů nebo čehokoli jiného. Na jiných webových stránkách můžete být vystaveni věcem, které se vám nelíbí nebo které považujete za urážlivé. Ani za to nejsme zodpovědní. Při přechodu na jiné webové stránky musíte postupovat podle vlastního uvážení. Měli byste si také přečíst podmínky a zásady ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek.

17. Zřeknutí se záruky

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE NA VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“. LIFESIZE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ A PARTNEŘI VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VLASTNICTVÍ A OBCHODNÍHO VZTAHU.

LIFESIZE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ A PARTNEŘI NEZARUČUJÍ, ŽE (i) SLUŽBA NEBO JAKÉKOLI PRODUKTY ZAKOUPENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; (ii) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ; NEBO (iii) ŽE VE SLUŽBĚ NEBUDOU ŽÁDNÉ CHYBY NEBO ŽE LIFESIZE OPRAVÍ JAKÉKOLI CHYBY. Jakékoli materiály získané pomocí služby jsou získány podle vašeho vlastního uvážení a riziko a život nesmí být odpovědné za žádné škody způsobené počítačem nebo daty nebo za žádné chyby, viry, trojské koně nebo jiný destruktivní kód vyplývající z použití služby NEBO JAKÝKOLI OBSAH ZÍSKANÝ ZE SLUŽBY.

NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU.

18. Omezení odpovědnosti

V nejplnějším rozsahu povoleném podle zákona, LifeSize a její přidružené subjekty, dodavatelé a partneři nemají žádnou povinnost ani odpovědnost (ať už vzniknou ve smlouvě, záruce, deliktu (včetně nedbalosti), odpovědnost za produkt nebo jinak) za jakoukoli nepřímou, náhodnou, zvláštní, represivní, represivní, nebo NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, JAKÉKOLI ZTRÁTY DAT, VÝNOSŮ NEBO ZISKU), VYPLÝVAJÍCÍ nebo související s VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY NEBO jakéhokoli obsahu poskytovaného SLUŽBOU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, I KDYŽ NÁM BYLO UPOZORNĚNO MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE VZTAHUJE NA ŠKODY VZNIKLÉ Z (i) vašeho POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT naši SLUŽBU; (ii) NÁKLADY NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO Z NAŠÍ SLUŽBY; (iii) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VAŠEMU UŽIVATELSKÉMU OBSAHU NEBO ZMĚNA HO; (iv) OBSAH TŘETÍCH STRAN, KTERÝ VÁM ZPŮSOBÍ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY, NEBO (v) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY. NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH NEBO JINÝCH TYPŮ ŠKOD, TAKŽE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

BEZ OHLEDU NA COKOLIV V OPAKU UVEDENÉM ZDE, ODPOVĚDNOST ŽIVOTNÍ VELIKOSTI A ODPOVĚDNOST KAŽDÉHO JEJÍHO VEDOUCÍHO, ŘEDITELE, INVESTORA, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE, INZERCE, OSTATNÍ POSKYTOVATELE LICENCE, DODAVATELE A JEJICH POSKYTOVATELŮ, THICTRA ZA JAKÝCHKOLI OKOLNOSTÍ JE OMEZENO NA MAXIMÁLNÍ ČÁSTKU 100 USD.

19. Odškodnění

Souhlasíte, že společnost Lifesize a její přidružené společnosti, dodavatele, partnery, úředníky, zástupce a zaměstnance odškodníte a ochráníte před jakýmkoli nárokem, žádostí, ztrátami, škodami nebo výdaji (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajícími z jakéhokoli uživatelského obsahu, vašeho používání služby, vaše připojení ke službě, vaše porušení těchto podmínek služby nebo vaše porušení jakýchkoli práv jakékoli třetí strany. Vaše povinnost odškodnění přetrvá i po ukončení těchto smluvních podmínek a po vašem používání služby.

20. Ukončení a pozastavení

Můžeme kdykoli bez udání důvodu ukončit nebo pozastavit Službu nebo kteroukoli část Služby, ukončit nebo pozastavit vaše používání Služby, zablokovat jakoukoli IP adresu nebo odstranit jakýkoli váš Uživatelský obsah, aniž bychom vůči vám měli jakoukoli odpovědnost.

Dále můžeme ukončit nebo pozastavit vaše povolení používat Službu okamžitě a bez upozornění v případě jakéhokoli porušení těchto Podmínek služby, vašeho nezaplacení jakýchkoli poplatků v době splatnosti, na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo vládních agentur za delší období nečinnosti. , za neočekávané technické problémy nebo problémy nebo za vaše zapojení do podvodných nebo nezákonných aktivit. Pokud ukončíme vaše používání služby z některého z těchto důvodů nebo z jiného důvodu, nevrátíme vám žádné poplatky, které jste případně zaplatili, ať už za přístup ke službě nebo za produkty (pokud je to relevantní).

Při jakémkoli ukončení můžeme smazat váš účet, hesla a uživatelský obsah a můžeme vám zakázat další používání služby. Berete na vědomí, že můžeme i nadále zpřístupňovat váš uživatelský obsah ve službě, i když bude vaše používání služby ukončeno nebo pozastaveno. Souhlasíte s tím, že nebudeme mít vůči vám ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost za ukončení vašeho účtu, uživatelského obsahu nebo přístupu ke službě.

Přejít na obsah