innehållsförteckning

Lifesize-lösningar för IBM Sametime

I dagens globaliserade affärsmiljö inser organisationer vikten av att ha möten ansikte mot ansikte, oavsett var människor råkar vara. Samarbetsverktyg bör stödja alla sätt dina team kommunicerar och ansluter.