WebRTC je relativně nová technologie, která přináší možnosti videohovorů do webového prohlížeče. To umožňuje realizovat nové příležitosti a případy použití, ale také mění tradiční trhy, jako je např video konference.

Videokonference v podnikání prochází přechodem od místních řešení založených na zařízení k hybridní virtualizované službě. Zatímco infrastruktura video sítě se pomalu posouvá směrem ke cloudu, na straně klienta se udělalo jen málo. WebRTC to změní a při správné implementaci přinese obrovské výhody.

Nedávno jsme navázali partnerství s Tsahi Levent-Levi z BlogGeek.me na nové bílé knize, Videokonference splňuje WebRTC. Uvnitř bílé knihy popisuje:

  • Jak WebRTC transformuje video a webové konference
  • Výhody, které tato technologie může přinést vašemu řešení
  • Doporučené postupy pro to, aby se WebRTC stal „rovným občanem“ ve vaší síti

Je důležité si uvědomit, že WebRTC je pouze technologie. Řešení postavená na jeho vrcholu určují, jak výkonná technologie může být.