innholdsfortegnelsen

Hva er det?

Notasjonene Samle siffer og Spill av media har blitt oppdatert for å inkludere medieliste og dynamisk liste som alternativer for medietype.

  1. Media List filtrerer ut listetypene med media fra leierens lagrede media.
  2. Dynamisk liste lar deg dynamisk lage et blandet mediasett med flere deler.

En dynamisk liste kan inkludere flere deler av blandede medier i én flytnotasjon, i stedet for å sekvensere flere medienotasjoner sammen. For eksempel kan du nå bruke en enkelt Collect Digits-notasjon for å be om innspill fra en oppringer, takke dem, bekrefte valget deres og andre meldinger.

Dynamiske listeelementer kan være en tilgjengelig lyd-URL eller en tekst til tale-streng. De kan spille opptil 10 elementer i en enkelt hendelse. For å spille mer enn 10, bruk flere notasjoner.