obsah

Co je to?

Zápisy Collect Digits a Play Media byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly možnosti Media List a Dynamic List jako možnosti typu média.

  1. Seznam médií odfiltruje seznam typů médií z uložených médií vašeho tenanta.
  2. Dynamický seznam umožňuje dynamicky vytvářet vícedílnou sadu smíšených médií.

Dynamický seznam může obsahovat více kusů smíšených médií v zápisu jednoho toku, spíše než sekvenování více zápisů médií dohromady. Nyní můžete například použít jediný zápis Collect Digits k vyžádání vstupu od volajícího, poděkování mu, potvrzení jeho výběru a jakékoli jiné zprávy.

Dynamickými položkami seznamu mohou být přístupná adresa URL zvuku nebo řetězec textu na řeč. Mohou hrát až 10 položek v jedné události. Chcete-li hrát více než 10, použijte více notací.