innholdsfortegnelsen

Hva er det?

En ny standardinnstilling for flyt, Plateagenter, har blitt introdusert for å tillate opptak av agent side call ben. Aktivering av denne funksjonen vil ta opp agentkonsultanrop i takt med kundeanropsbeinene som er registrert som standard. Dette gir mulighet for ytterligere overvåking med agent til agent-anrop, eller eventuelle konsultasjonsanrop en agent kan foreta mens kunden er på vent.

Finn den nye Record Agents-funksjonen i Flow Standard Settings i Flow Designer.

Hovedfordeler:

Agentkonsultasjoner tas nå opp når Twilio-opptak er i bruk. Når en kunde er på vent og agenten snakker med en annen agent eller deltaker, vil den fortsette å ta opp samtalen.

Godt å vite:

Denne forbedringen gjelder kun for Twilio-opptak, ikke CxEngage Quality Management-opptak eller andre 3rd festopptak da de allerede drar nytte av å kunne ta opp agentkonsultasjoner.