innehållsförteckning

Vad är det?

Ny interaktionsdetalj efter kö-rapport tillgänglig i Historisk rapportering – avancerade rapporter. Visar interaktionsdetaljerna per kö för en viss tidsperiod.