inhoudsopgave

Wat is het?

De kolommen Interactie-ID en Samenvatting zijn toegevoegd aan lijstevaluatiesrapporten. Hierdoor kan de klant kwaliteitsrapporten uitvoeren met behulp van de interactie-ID uit de kolomkoppen, de gegevens exporteren voor gebruik in een andere BI-tool en kwaliteitsrapporten maken voor het management.