innholdsfortegnelsen

Hva er det?

Interaksjons-ID og Sammendrag-kolonnene er lagt til Listevalueringsrapporter. Dette gjør det mulig for klienten å kjøre kvalitetsrapporter ved å bruke interaksjons-IDen fra kolonneoverskriftene, eksportere dataene for bruk i et annet BI-verktøy og lage kvalitetsrapporter for ledelsen.