innehållsförteckning

Vad är det?

Kolumnerna Interaktions-ID och Sammanfattning har lagts till i listutvärderingsrapporterna. Detta gör det möjligt för klienten att köra kvalitetsrapporter med hjälp av interaktions-ID:t från kolumnrubrikerna, exportera data för att användas i ett annat BI-verktyg och skapa kvalitetsrapporter för hanteringen.