spis treści

Co to jest?

Kolumny Identyfikator interakcji i Podsumowanie zostały dodane do raportów Oceny list. Dzięki temu klient może uruchamiać raporty dotyczące jakości przy użyciu identyfikatora interakcji z nagłówków kolumn, eksportować dane do wykorzystania w innym narzędziu BI oraz tworzyć raporty dotyczące jakości na potrzeby zarządzania.