innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Klikk for å ringe-flytnotasjonen har blitt oppdatert for å støtte oppringing til flere endepunkttyper, inkludert SIP og WebRTC. Dette lar deg utnytte andre SIP-leverandører til å rute klikket ditt for å ringe trafikk gjennom i stedet for direkte å bruke PSTN. For å utnytte denne muligheten må du tilpasse klikk for å ringe-flyten for å konvertere nummeret som er oppringt til et slurk-endepunkt før du sender det inn i klikk for å ringe-flyten.

Navnet og rekkefølgen på inngangsparametere for Click to Dial er også oppdatert for å gjøre det enklere å bruke. For eksempel er parametrene nå organisert for å følge hendelsesforløpet for en samtale, og noen har fått nytt navn for å tydeliggjøre formålet. De Flow Designer Reference og Klikk for å ringe emner har blitt oppdatert med de nye detaljene.

Hovedfordeler)
Enklere å bruke
Støtter flere utgående endepunkter for brukstilfeller med klikk for å ringe

Godt å vite
Med ytterligere tilpasning i flyten din kan du nå rute klikk for å ringe PSTN-trafikk gjennom en annen SIP-leverandør