innehållsförteckning

Vad är det?
Flödesnotationen Klicka för att ringa har uppdaterats för att stödja uppringning till ytterligare slutpunktstyper inklusive SIP och WebRTC. Detta gör att du kan utnyttja andra SIP-leverantörer för att dirigera ditt klick för att ringa upp trafik istället för att direkt använda PSTN. För att dra nytta av denna möjlighet måste du anpassa ditt klick för att ringa-flöde för att konvertera det slagna numret till en sip-slutpunkt innan du skickar det till klick-för-uppringningsflödet.

Namnet och ordningen på ingångsparametrarna för Click to Dial har också uppdaterats för att göra det lättare att använda. Till exempel är parametrarna nu organiserade för att följa ett samtals händelseförlopp, och några har bytt namn för att förtydliga deras syfte. De Flödesdesignerreferens och Klicka för att ringa ämnen har uppdaterats med de nya detaljerna.

Viktigaste fördelarna)
Lättare att använda
Stöder fler utgående slutpunkter för användningsfall med klicka för att ringa

Bra att veta
Med ytterligare anpassning i ditt flöde kan du nu dirigera klicka för att ringa PSTN-trafik via en annan SIP-leverantör