Połączenia Departament Ochrony Środowiska Florydy (FDEP) jest wiodącą państwową agencją ds. zarządzania środowiskiem i powietrza, wody i gruntów. Priorytety środowiskowe Florydy obejmują opracowanie spójnego i skutecznego procesu regulacyjnego, zapewnienie jakości i ilości zasobów wodnych stanu oraz zwiększenie dostępu do wielokrotnie nagradzanych parków stanowych Florydy. Wideokonferencje Lifesize® Cloud pomagają im łączyć 170 parków z wieloma zainteresowanymi stronami, umożliwiając wydajną współpracę za pośrednictwem wideo.

FDEP i Lifesize

Ponieważ wszystkie zakłady w całym stanie są zaangażowane w różne harmonogramy i codzienne programy, zarządzanie pracownikami staje się trochę gorączkowe i kosztowne. Wykorzystując szeroki zasięg technologii wideo HD do prowadzenia spotkań pracowników i omawiania projektów budowlanych, FDEP z łatwością i ekonomicznie pokonuje dzielące ich geograficzne podziały. Usiedliśmy z Adamem Jonesem, menedżerem ds. bezpieczeństwa sieci i informacji FDEP, aby usłyszeć, co ma do powiedzenia na temat tego, dlaczego wybrał Lifesize jako podstawowe rozwiązanie do wideokonferencji.