Lifesize z dumą ogłasza CxEngage jest wymieniony w rejestrze CSA STAR.

Założona w 2013 roku przez Cloud Security Alliance, rejestr Security Trust Assurance and Risk (STAR) obejmuje kluczowe zasady przejrzystości, rygorystyczne audyty oraz najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności w chmurze. The Rejestr bezpieczeństwa, zaufania, pewności i ryzyka (STAR). to publicznie dostępny rejestr, który dokumentuje mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i prywatności zapewniane przez rozwiązania chmurowe.

Cloud Security Alliance (CSA) to wiodąca na świecie organizacja zajmująca się definiowaniem i podnoszeniem świadomości najlepszych praktyk pomagających zapewnić bezpieczne środowisko przetwarzania w chmurze. Publikowanie w rejestrze STAR pozwala Lifesize CxEngage aby pokazać obecnym i potencjalnym klientom naszą postawę w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, w tym przepisy, standardy i ramy, których przestrzegamy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Poproś o prezentację dzisiaj.