innehållsförteckning

Livsstorlek strömnings- och inspelningsguide

Att träffas ansikte mot ansikte överträffar vida effekten av en ljudkonferens eller e-posttråd. Vi multitaskar under ljudkonferenser och vi raderar mejl, men vi lyssnar mer aktivt och behåller mer information när vi ansluter ansikte mot ansikte. Och även om videokonferenser alltid har varit ett utmärkt verktyg för mötessamarbete, har dess förmåga att skala till extremt stora publiker alltid varit en utmaning ??? både när det gäller nätverkskrav och, ja, schemaläggning.

När budskapet behöver höras av hela företaget eller fångas upp för senare användning behöver du leta efter en videolösning med möjlighet att streama, spela in och dela dina videosamtal med en stor publik.

I den här guiden tar vi en titt på några av de sätt som videoströmning och inspelning för alltid kommer att förändra ditt sätt att arbeta på, inklusive:

  • Rekryterar och utbildar de bästa av de bästa
  • Förbättra videokunskapsdelning
  • Förlänger budskapet till alla
  • Att övervinna tidszonsbegränsningar
  • Att föra ett fullständigt register för förvaring
  • Använder inspelning för mer än bara möten