innholdsfortegnelsen

Vi har oppdatert Arrangementsavdelingen notasjon i Flow Designer for å aktivere et valgfritt signalkast. Du kan nå designe strømmene dine slik at de inkluderer flere utganger og et kastet signal fra Event Branch, etter at grenens fangster er initialisert. Hendelsesgrenens fangster initialiseres før det valgfrie utgangssignalet sendes.