spis treści

Co to jest?

Przełożeni mogą teraz zdalnie zmieniać stan obecności agenta lub tryb pracy w nowym Monitorowanie stanu agenta strona. Strona umożliwia zarówno zmiany pojedynczego agenta, jak i masowe. Agentów można ustawić w stan gotowości, gdy praca jest w kolejce, umieścić ich w stanach nieobecnych, gdy sami zapomnieli wprowadzić zmianę, lub wylogować się, gdy wyszli na dany dzień, będąc nadal zalogowani. Ta strona pozwala również na bardziej usprawnione działanie agenta monitorowanie doświadczenia z identyfikatorami kanałów, filtrowaniem umiejętności i aktualnymi statystykami pracy w jednym miejscu.

Znajdź nową stronę monitorowania stanu agenta w interfejsie konfiguracji w obszarze Raportowanie > Monitorowanie stanu agenta.