spis treści

Co to jest?

Nowe ustawienie domyślne przepływu, Rekordowi agenci, został wprowadzony, aby umożliwić rejestrowanie etapów wezwań agenta. Włączenie tej funkcji spowoduje nagrywanie rozmów konsultantów agenta w tandemie z etapami rozmów klientów, które są rejestrowane domyślnie. Pozwala to na dalsze monitorowanie połączeń między agentami lub rozmów konsultacyjnych, które agent może wykonywać, gdy ich klient jest zawieszony.

Znajdź nową funkcję agentów rekordów w domyślnych ustawieniach przepływu w Projektancie przepływów.

Główne zalety:

Konsultacje agentów są teraz rejestrowane, gdy używane są nagrania Twilio. Gdy klient jest zawieszony, a agent rozmawia z innym agentem lub uczestnikiem, rozmowa będzie kontynuowana.

Dobrze wiedzieć:

To ulepszenie dotyczy tylko nagrań Twilio, a nie nagrań CxEngage Quality Management ani innych 3rd nagrań imprez, ponieważ już teraz korzystają z możliwości nagrywania konsultacji z agentami.