+ 1 512-347-9300

Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 6 januari 2020

Welkom bij Lifesize!

Lifesize, Inc. (“Lifesize”) doet er alles aan om de privacy en veiligheid van persoonlijke informatie die we over u verzamelen te waarborgen. Neem even de tijd om het volgende beleid te lezen voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie en neem contact met ons op via privacy@lifesize.com als u vragen of opmerkingen heeft.

Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, maak dan geen gebruik van deze website of de services.

1. TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die wordt verzameld via www.lifesize.com en andere websites die worden onderhouden door Lifesize (de "Website"), evenals door het gebruik van de producten en diensten van Lifesize, waaronder de op de cloud gebaseerde videoconferentie- en samenwerkingsdiensten van Lifesize die toegankelijk zijn via web-, mobiele en desktopapplicaties, Abonnementen op apparaatsoftware, ondersteuningsdiensten, professionele diensten en alle toepasselijke software, functies of functionaliteiten van dergelijke diensten, waaronder gratis diensten (gezamenlijk de "Diensten").

Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van niet-gelieerde of externe websites, diensten of producten, noch op personen die Lifesize niet in dienst heeft of beheert. Het is bijvoorbeeld niet van toepassing op websites van derden waarnaar de website van Lifesize kan linken, of op externe distributeurs of wederverkopers die Lifesize-producten en -diensten ondersteunen, op de markt brengen of verkopen. Lifesize raadt u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

De term "persoonlijke informatie" zoals gebruikt in dit privacybeleid betekent alle informatie die ons daadwerkelijk in staat stelt of in staat stelt u te identificeren, direct of indirect, door te verwijzen naar een identificator zoals uw naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer factoren die specifiek voor u zijn. Het is niet onze bedoeling om speciale gegevenscategorieën vast te leggen. Als we tijdens het leveren van onze diensten incidenteel speciale gegevenscategorieën verzamelen, beschermen we de gegevens van de speciale categorie dienovereenkomstig totdat deze kunnen worden verwijderd en uit onze systemen kunnen worden verwijderd.

2. HOE LIFESIZE INFORMATIE VERZAMELT

Lifesize verzamelt op verschillende manieren informatie, waaronder:

 • Via de website: Lifesize verzamelt informatie via de website zoals beschreven in sectie 3.
 • Via de Diensten: Lifesize verzamelt informatie via de Diensten zoals beschreven in Sectie 4.
 • offline: Lifesize kan offline informatie van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een handelsbeurs of Lifesize-evenement bijwoont, of tijdens een telefoongesprek of persoonlijke ontmoeting met een Lifesize-verkoopvertegenwoordiger of een andere medewerker.
 • Uit andere bronnen: Lifesize kan informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, socialemediaplatforms, distributeurs, wederverkopers of andere derde partijen.

3. PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD VIA DE WEBSITE

Soorten persoonlijke informatie verzameld via de website

Persoonlijke informatie die via de website wordt verzameld, omvat informatie die redelijkerwijs kan worden gebruikt om u als individu te identificeren of te beschrijven, zoals: naam, werkgever, zakelijke rol, beroepstitel, contactgegevens (bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en fysiek zakelijk adres). ), lokalisatiegegevens, IP-adres, domeinnaam en demografische informatie zoals geografische locatie.

Waarom we persoonlijke informatie verzamelen via de website

Lifesize verzamelt persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u de website bezoekt om met u te communiceren over onze diensten, transacties aan te gaan met klanten en om ervoor te zorgen dat u een positieve ervaring hebt bij uw bezoek aan de website en het gebruik van de diensten. Daarnaast gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te houden van de laatste productaankondigingen, software-updates, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan we denken dat u die graag zou willen horen. Dit kan af en toe informatie bevatten van andere bedrijven over producten en diensten die waarde kunnen toevoegen aan uw Lifesize-producten. Van tijd tot tijd kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om online, via de post of telefonisch contact met u op te nemen om deel te nemen aan een marktonderzoek, zodat we de klanttevredenheid kunnen meten en onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Indiening van persoonlijke informatie

U kunt via de website persoonlijke informatie verstrekken wanneer u toegang krijgt tot productinformatie en updates, zich registreert voor een seminar, zich abonneert op onze nieuwsbrief, een rapport of ander materiaal downloadt, zich registreert voor een gratis proef- of demonstratieapparatuur, een bestelling plaatst voor of producten gebruikt of Services, toegang krijgen tot een portaal voor technische service of ondersteuning, of inloggen op een pagina waarvoor autorisatie vereist is. U weet welke persoonlijke informatie u in elk geval invoert, omdat u de informatie handmatig invoert. Als u ervoor kiest om u niet te registreren en geen informatie te verstrekken, kunt u nog steeds het grootste deel van de Website gebruiken. Helaas heeft u geen toegang tot gebieden waarvoor registratie vereist is.

Social Media-functies

De Website bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook Like-knop, en widgets, waaronder de Share-knop. Deze functies voor sociale media kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op de website bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om een ​​dergelijke functie goed te laten functioneren (zoals verder beschreven in sectie 6 van dit privacybeleid). De functies voor sociale media worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op de website gehost. Uw interacties met deze functies van sociale media worden beheerst door de privacyverklaring van het bedrijf dat deze verstrekt.

Online aankopen

Alle betalingsgegevens, inclusief creditcardgegevens, die u via de website indient, worden verzameld door onze betalingsverwerker en niet door Lifesize. Onze betalingsverwerker is gemachtigd om de ingediende informatie alleen te verzamelen en te gebruiken voor het leveren van deze service. Lees de privacyverklaring van onze betalingsverwerker, die toegankelijk is waar uw informatie wordt verzameld.

Werkgelegenheid toepassingen

Als u deze website gebruikt om te solliciteren bij Lifesize, zullen wij de persoonlijke informatie die u verstrekt gebruiken om uw sollicitatie te verwerken en wervingsstatistieken bij te houden. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan een derde partij (bijvoorbeeld in verband met het verifiëren van professionele referenties) zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kunnen we persoonlijke informatie over niet-succesvolle kandidaten bewaren nadat de wervingsprocedure is voltooid. We kunnen ook geanonimiseerde statistische informatie over sollicitanten bewaren om onze wervingsactiviteiten te ondersteunen. Informatie over werknemers en wervingsgegevens worden bewaard op het hoofdkantoor van Lifesize in Austin, Texas, en op andere locaties van Lifesize wereldwijd.

Toegang tot en gegevensbewaring van persoonlijke informatie verzameld via de website

Op verzoek zal Lifesize u informatie verstrekken over de vraag of wij uw persoonlijke informatie die via de website is verzameld, bewaren. U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of verwijderen door een e-mailverzoek te sturen naar privacy@lifesize.com. Wij zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. Wij bewaren uw persoonsgegevens, in een vorm die ons in staat stelt u te identificeren, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Lifesize bewaart persoonsgegevens zolang uw Lifesize-account actief is of anderszins nodig is om u Diensten te verlenen. Lifesize kan dergelijke informatie ook bewaren zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten en rechten af ​​te dwingen.

4. PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD EN VERWERKT VIA DE DIENSTEN

Kennisgeving aan Eindgebruikers van de Services

De Diensten van Lifesize zijn bedoeld voor gebruik door organisaties en bedrijven. De meeste gebruikers zijn werknemers van onze Klanten of andere personen met wie onze Klanten een zakelijke of professionele relatie hebben. Als u een gebruiker van de Diensten bent, is uw gebruik van dergelijke Diensten ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden tussen Lifesize en de Klant die uw toegang tot de Diensten mogelijk heeft gemaakt en beheerd. Bovendien kan uw gebruik van de Services onderworpen zijn aan het beleid van uw organisatie (indien van toepassing), en dat beleid kan afwijken van dit Privacybeleid. Een exemplaar van de Servicevoorwaarden is beschikbaar op www.lifesize.com of door een e-mail te sturen naar privacy@lifesize.com. Termen met een hoofdletter die in dit Privacybeleid worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt gegeven in de Servicevoorwaarden.

Als u toegang krijgt tot de Diensten via een account dat is verstrekt door een organisatie waarbij u bent aangesloten, zoals uw werkgever of school, kan een dergelijke organisatie uw Lifesize-account beheren en beheren, en uw persoonlijke informatie en gegevens die via de Diensten worden verzonden, inzien en verwerken. Houd er rekening mee dat uw accountbeheerder toegang heeft tot alle opgenomen videogesprekken, chattranscripten en gespreksgegevens en deze kan bekijken. Bovendien, als u zich aanmeldt voor de Services met uw zakelijke e-mailadres, is uw gebruikersnaam zichtbaar voor andere gebruikers die hetzelfde e-maildomein hebben of een ander domein dat is ingeschakeld door uw accountbeheerder.

Soorten persoonlijke gegevens die via de services worden verzameld en verwerkt

De soorten informatie die door Lifesize worden verzameld en verwerkt in verband met het gebruik van de Diensten door de Klant omvatten, maar zijn niet beperkt tot: naam, werkgever, zakelijke rol, beroepstitel, contactgegevens (bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en fysiek zakelijk adres ), accountgebruikersnaam, lokalisatiegegevens, apparaatidentificatiegegevens, software-/besturingssysteemversie, verbonden hardwareproducten, aangepaste instellingen en voorkeuren, andere systeeminformatie, klantinhoud en gespreksgegevensrecords (zoals oproeptijd, deelnemers en gespreksduur) .

Waarom we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken via de services

Lifesize verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie van eindgebruikers die de Lifesize-diensten gebruiken onder leiding van de klant om de diensten aan eindgebruikers te leveren in overeenstemming met de servicevoorwaarden en eventuele aanvullende instructies van haar klanten. Klanten zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle voorschriften of wetten die het verstrekken van kennisgevingen, openbaarmaking en/of het verkrijgen van toestemming vereisen voordat de gegevens aan Lifesize worden overgedragen voor verwerkingsdoeleinden.

We gebruiken uw informatie ook om uw identiteit aan andere gebruikers te tonen tijdens een videogesprek en in chatberichten, om met u te communiceren over functies van de Services en updates, om te begrijpen hoe de Services worden gebruikt, om u marketingcommunicatie te sturen, om uw verbinding met onze datacenters en om de Services te verbeteren.

Klantinhoud

Lifesize verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie in Klantinhoud, inclusief informatie met betrekking tot:

 • Videogesprekken en virtuele vergaderruimten ("VMR's"): VMR-titels, uitnodigingen, deelnemers, VMR-link, functies die tijdens het gesprek worden gebruikt, datum, tijd en duur van het gesprek. We verzenden inhoud van audio- en videogesprekken en inhoud voor het delen van schermen tussen gespreksdeelnemers tijdens het gesprek, maar we bewaren of bewaren de inhoud niet tenzij Lifesize Record and Share wordt geactiveerd door een deelnemer.
 • Chat-transcripties: Chatinhoud, afzender en ontvangers, datum, tijd en leesbevestigingen.
 • Status: Statusinformatie, bijvoorbeeld over of en wanneer u bent ingelogd bij de Diensten, die u kunt delen met andere gebruikers of kunt uitschakelen.

Alle persoonlijke informatie over uzelf of anderen die u deelt tijdens een videogesprek of het gebruik van Chat, is beschikbaar voor alle andere deelnemers aan een dergelijk gesprek of het ontvangen van uw Chatbericht. Bovendien kunnen opnames van een gesprek automatisch worden gedeeld met elke geregistreerde gebruiker van het account van de Klant die aan het gesprek heeft deelgenomen. Deze toegang kan worden gewijzigd door de persoon die verantwoordelijk is voor de opname, die de VMR-organisator is of, als er geen VMR wordt gebruikt, de deelnemer die ervoor heeft gekozen het gesprek op te nemen. De opname wordt niet gedeeld met gastdeelnemers of geregistreerde gebruikers die zijn gekoppeld aan een ander Lifesize-account. Lifesize is niet verantwoordelijk voor de juistheid, inhoud en rechtmatigheid van enige Klantinhoud of gegevens die worden weergegeven, verzonden, gedistribueerd of opgeslagen door of namens de Klant en zijn geautoriseerde eindgebruikers, met inbegrip van enige persoonlijke informatie in dergelijke Klantinhoud.

Oproepgegevensrecords

De Services verzamelen automatisch informatie over uw gebruik van de Services, inclusief acties die zijn ondernomen tijdens oproepen, datum en tijd van oproepen, duur van oproepen, deelnemers, problemen met kwaliteit en pakketverlies, netwerkconnectiviteit en prestatie-informatie met betrekking tot andere aspecten van uw gebruik van de Services. de Diensten, zoals uw van bepaalde functies zoals het delen van video en scherm, VMR's, Opnemen en delen, Live Stream en Chat ("Oproepgegevensrecords"). We gebruiken Oproepgegevensrecords om te begrijpen hoe Services worden gebruikt, om problemen te diagnosticeren, om te reageren op verzoeken om klantenondersteuning, om analyses uit te voeren en statistische analyses samen te voegen, om service- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken en om de Services te verbeteren.

Machtigingen voor mobiel en browser

De Service maakt gebruik van een aantal functies die beschikbaar zijn op mobiele apparaten en webbrowserplatforms om uw videoconferentie- en samenwerkingservaring te ondersteunen. Afhankelijk van uw apparaat kan uw applicatie enkele of alle van de volgende machtigingen vragen of automatisch verkrijgen om uw gebruik van de Services en de functies ervan mogelijk te maken: telefoon, microfoon, camera en luidspreker; scherm delen; agenda en contacten; en pushmeldingen.

De Services maken alleen gebruik van deze machtigingen wanneer u ervoor kiest om ze in te schakelen of wanneer u een oproep start of ontvangt met behulp van een dergelijk apparaat of een dergelijke toepassing. U kunt uw apparaat configureren om deze machtigingen uit te schakelen.

Toegang tot en gegevensbewaring van persoonlijke informatie die is verzameld en verwerkt via de services

Lifesize heeft geen directe relatie met individuele eindgebruikers die Services gebruiken via een Lifesize-klant. Als u toegang zoekt tot persoonlijke informatie of gegevens die worden bewaard in een Lifesize-klantaccount, of als u deze wilt corrigeren, wijzigen, bijwerken of verwijderen, of als u uw Lifesize-account volledig wilt uitschakelen of verwijderen, neem dan rechtstreeks contact op met uw accountbeheerder. Als de Klant Lifesize om hulp vraagt ​​bij het wijzigen van persoonlijke informatie of gegevens om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zal Lifesize binnen een redelijke termijn op een dergelijk verzoek reageren. Als u een gratis dienst gebruikt en u toegang zoekt tot persoonlijke informatie of bewaarde gegevens of deze wilt corrigeren, wijzigen, bijwerken of verwijderen, of uw Lifesize-account volledig wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie in sectie 10.

Wij bewaren uw persoonsgegevens, in een vorm die ons in staat stelt u te identificeren, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Lifesize bewaart persoonsgegevens die we namens een Klant verzamelen of verwerken zolang als nodig is om de Diensten aan die Klant te leveren. Lifesize kan dergelijke informatie ook bewaren zolang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten en rechten af ​​te dwingen.

5. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN?

Gebruik van persoonlijke informatie

Lifesize gebruikt uw persoonlijke informatie alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Persoonlijke informatie delen met derden

Lifesize verhandelt, verhuurt of verkoopt geen klant- of gebruikersinformatie aan niet-gelieerde bedrijven. Omdat Lifesize echter een wereldwijd bedrijf is, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere derde partijen over de hele wereld die met Lifesize werken of Lifesize ondersteunen bij het leveren van producten en diensten. We kunnen uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld vrijgeven in verband met het volgende:

 • Dochterondernemingen en filialen: Lifesize kan persoonlijke informatie vrijgeven aan de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Lifesize voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 • Externe distributeurs en wederverkopers: Lifesize sluit contracten met distributeurs, wederverkopers en agenten over de hele wereld om producten en diensten aan klanten te verkopen en kan persoonlijke informatie aan dergelijke partners bekendmaken voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Referenties Aanbieders: Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen we kopieën van sollicitaties delen met degenen die referenties verstrekken om uw sollicitatie te ondersteunen. Wanneer wij dit doen, zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen.
 • Verzendaanbieders: Lifesize huurt transportbedrijven in om producten efficiënt bij klanten af ​​te leveren en mag hen alleen de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is voor verzending en bezorging.
 • Dienstverleners: Lifesize kan externe dienstverleners inhuren om bepaalde taken en functies namens Lifesize uit te voeren. Lifesize kan bijvoorbeeld serviceproviders gebruiken om e-mailcommunicatie naar u te verspreiden, gegevensanalyses uit te voeren of een datacenter te hosten. Alle dienstverleners zijn onderworpen aan strikte geheimhoudings-, privacy- en veiligheidsverplichtingen en verwerken uw informatie alleen namens ons en volgens onze instructies.
 • Community- en sociale mediaplatforms: Als u informatie op openbare delen van de website plaatst, zoals gemeenschapsforums, blogs of andere delen, is deze beschikbaar voor het publiek en kunnen we dergelijke informatie naar eigen goeddunken hergebruiken en opnieuw publiceren.
 • Bedrijfsoverdracht: Lifesize kan informatie bekendmaken aan een andere bedrijfseenheid in het geval we van plan zijn te fuseren met of overgenomen te worden door die bedrijfseenheid; of aan een organisatie die betrokken is bij een fusie, overdracht of verkoop van onze activa of ons bedrijf.
 • Bescherming van Lifesize en anderen: Lifesize kan informatie vrijgeven om haar rechten of eigendommen, inclusief deze website, te beschermen en te verdedigen, of als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is voor het algemeen belang. We kunnen ook verplicht zijn op grond van dwingend recht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties in landen waar Lifesize Diensten levert of waar derden namens ons optreden.
 • Geanonimiseerde gegevens: We kunnen geanonimiseerde informatie vrijelijk delen, maar alleen nadat we deze hebben geredigeerd om ervoor te zorgen dat ontvangers de gegevens niet kunnen gebruiken om u te identificeren of de gegevens aan u te koppelen.

Voordat we uw persoonlijke gegevens vrijgeven om andere redenen dan hierboven beschreven, zullen we eerst uw toestemming verkrijgen, bijvoorbeeld via e-mail, doorklikken of een online mogelijkheid om u af te melden indien toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. In het geval dat we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan een derde partij, zullen we van die derde partij eisen dat deze uw informatie beschermt en bewaart in overeenstemming met ons beleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We houden onze verkopers verantwoordelijk voor het naleven van de wet en we beoordelen routinematig hun beweringen, certificeringen en registraties met betrekking tot privacy en gegevensbeveiliging. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we aansprakelijk blijven voor de handelingen van onze externe agenten of dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren voor hun behandeling van EER-persoonsgegevens die we aan hen overdragen.

Wanneer we EER-persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij die zich in een land bevindt dat niet door de Europese Commissie of een andere relevante instantie wordt erkend als een adequaat beschermingsniveau, zullen we passende maatregelen nemen, zoals het implementeren van door de EU erkende modelcontractbepalingen Commissie, om dergelijke persoonsgegevens te beschermen. Neem voor meer informatie contact met ons op via de gegevens vermeld in sectie 10.

6. COOKIES

Lifesize en haar externe dienstverleners verzamelen informatie over hoe u de website en diensten gebruikt door middel van "cookies" (kleine tekstbestanden die kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst), internettags (bijv. , webbakens) in het geheel en volg navigatiegegevens. We verzamelen ook informatie zoals de URL van de website die u eerder bezocht, de pagina's die u bezoekt binnen de Website en eventuele transactiegegevens (downloads, verzoeken, enz.). Deze informatie wordt gebruikt om te begrijpen hoe u omgaat met de website en om ons te helpen onze marketinginspanningen te optimaliseren, inclusief het beheren van onze advertenties op andere sites die u advertenties bieden op basis van uw activiteiten op de website. Houd er rekening mee dat u, ongeacht uw voorkeur, niet-gepersonaliseerde advertenties blijft ontvangen. U kunt uw browser ook zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer een cookie wordt geplaatst of om cookies te weigeren of helemaal te verwijderen, maar bepaalde functies van de website werken in dit geval mogelijk niet.

7. UW TOESTEMMING & KEUZES

uw toestemming

Door gebruik te maken van de Website en/of Diensten erkent u het gebruik door Lifesize van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is niet bedoeld en creëert geen contractuele of andere wettelijke rechten in of namens een partij.

Uw keuzes en opt-out

Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid of een van de voorwaarden ervan, kunt u ervoor kiezen om de website of services niet te gebruiken. Bovendien hebt u de mogelijkheid om ons opdracht te geven om bepaalde informatie die op u betrekking heeft bij te werken of te verwijderen/deactiveren. U kunt ook contact met ons opnemen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens van de blog, communityforums of andere openbare delen van onze site aan te vragen. Het is mogelijk dat Lifesize sommige of al uw persoonlijke gegevens niet kan verwijderen. In dat geval zullen we u laten weten waarom. Neem contact met ons op via de informatie in artikel 10 hieronder. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke informatie die is gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen, en het is mogelijk dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren.

U kunt de bezorging van marketing-e-mails stopzetten door de afmeldingsinstructies te volgen in de ontvangen e-mail of op de abonnementsbeheerpagina op de Website. Lifesize zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van een dergelijk verzoek reageren op uw verzoek om de informatie die wij voor u in ons bestand hebben te bekijken. We zullen u ook de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van uw persoonlijke informatie voor bepaalde doeleinden wanneer we om deze informatie vragen.

Internationale gegevensoverdracht

Persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of in elk ander land waar Lifesize of haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of agenten faciliteiten hebben. Door de Website of Diensten te gebruiken, erkent u de verzameling, verwerking, onderhoud en overdracht van persoonlijke informatie buiten uw land, inclusief naar de Verenigde Staten en andere toepasselijke regio's waar de privacywetgeving mogelijk niet zo uitgebreid is als of gelijkwaardig aan die in het land waar u woont.

8. BESCHERMING VAN INFORMATIE

Lifesize zet zich in voor de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig blijven, moet elke medewerker van Lifesize een verplichte training voor gegevensbeveiliging en privacy volgen. We implementeren ook een verscheidenheid aan industriestandaard technische en organisatorische maatregelen, waaronder SSL-codering, om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Geen enkel systeem waarin persoonlijke informatie via internet wordt verzonden, kan echter 100% van de tijd volledige veiligheid garanderen. Lifesize kan de veiligheid van uw informatie die via de Website of de Diensten wordt verzonden niet garanderen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is een dergelijke verzending op eigen risico.

Het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik van de Website en Diensten, zoals het beschermen van uw inloggegevens, het niet verzenden van creditcardgegevens of gevoelige gegevens in een onbeveiligde e-mail, het vaak wijzigen van uw wachtwoord en het uitloggen of verlaten van de Website en/of Diensten wanneer niet in gebruik.

Als u denkt dat uw account of persoonlijke gegevens in gevaar zijn gebracht, of als u vragen of zorgen heeft over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via privacy@lifesize.com. Dit beleid wordt beheerd in overeenstemming met https://www.privacyshield.gov.

9. PRIVACYSHIELD-CERTIFICERING

Lifesize voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader en het Zwitsers-VS-privacyschildkader, elk zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Lifesize heeft aan het Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-beginselen. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit Privacybeleid en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.privacyshield.gov.

10. HANDHAVING & GESCHILLENBESLECHTING

Lifesize maakt gebruik van een zelfevaluatiebenadering om naleving van dit privacybeleid te verzekeren en verifieert periodiek dat het beleid nauwkeurig, volledig is voor de informatie die bedoeld is om te worden gedekt, prominent weergegeven, geïmplementeerd en toegankelijk is. Als u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Lifesize of deze site, raden we u aan contact met ons op te nemen via de volgende gegevens:

Telefoon: +1-877-LIFESIZE of +1-512-347-9300
Contactpersoon: Privacyfunctionaris

Post: Lifesize, Inc.
Attentie: Privacy
1601 South Mopac Expressway, Suite 100
Austin, Texas 78746
E-mailadres: privacy@lifesize.com

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes verbindt Lifesize zich ertoe klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. Personen uit de EU en Zwitserland met vragen of klachten over onze naleving van het privacyschild of ons privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Lifesize via de bovenstaande contactgegevens.

Voor personen uit de EU en Zwitserland verbindt Lifesize zich ertoe samen te werken met EU-gegevensbeschermingsautoriteiten en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris en het advies van dergelijke autoriteiten na te leven met betrekking tot onopgeloste klachten over het privacyschild met betrekking tot gegevens die vanuit de EU of Zwitserland zijn overgedragen.

Het privacybeleid van Lifesize onder Privacy Shield en de implementatie ervan is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Als een geschil niet via andere procedures kan worden opgelost, kunt u in sommige omstandigheden (zoals uitgebreider beschreven op de Privacy Shield-website op https://www.privacyshield.gov/) een beroep doen op bindende arbitrage bij het Privacy Shield-panel.

11. EUROPESE BETROKKENEN

Wettelijke grondslagen

Als u onze Website bezoekt of onze Diensten gebruikt vanuit de Europese Unie, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken op de volgende "rechtsgronden":

 • Waar u ons uw toestemming voor verwerking hebt gegeven;
 • Waar verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of om vragen te beantwoorden of stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract; en/of
 • Waar verwerking noodzakelijk is voor bepaalde legitieme belangen (inclusief onze legitieme zakelijke belangen).

We zullen met name persoonlijke informatie verwerken voor de volgende doeleinden, zoals nodig is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of om vragen te beantwoorden of stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract:

 • Om onze verplichtingen te beheren of anderszins uit te voeren met betrekking tot een overeenkomst waarbij wij partij zijn;
 • Om u te helpen bij het voltooien van een transactie of bestelling en om u in staat te stellen een bestelling voor Diensten te plaatsen;
 • Opstellen en verwerken van facturen;
 • Om de Services aan eindgebruikers te leveren in overeenstemming met de Servicevoorwaarden en eventuele aanvullende instructies van onze Klanten;
 • Om met u te communiceren over functies van de Services en updates en om technische ondersteuning te bieden;
 • Om aftersales klantrelatiebeheer te bieden;
 • Om onze klantaccounts aan te maken en te beheren;
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze Diensten;
 • Om een ​​promotie of wedstrijd te beheren;
 • Om de onboarding-processen van kandidaten te vergemakkelijken;
 • Sollicitaties verwerken; En
 • Om u in staat te stellen onze Services volledig te gebruiken, inclusief het plaatsen en ontvangen van videogesprekken en het gebruik van onze VMR-services, en om uw ervaring met videoconferenties en samenwerking te ondersteunen.

We zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor bepaalde legitieme belangen (inclusief onze legitieme zakelijke belangen), of waar u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven voor dergelijke verwerking indien vereist door de toepasselijke wetgeving (dergelijke toestemming kan op elk moment worden ingetrokken tijd):

 • Om u toegang te geven tot informatie over onze Diensten, updates en om uw identiteit aan andere gebruikers te tonen tijdens een videogesprek en in chatberichten;
 • Om u in staat te stellen u te abonneren op onze nieuwsbrief en u te registreren voor seminars;
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes en te profiteren van gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen;
 • Om u in staat te stellen een rapport te downloaden;
 • Om u in staat te stellen in te loggen op een pagina waarvoor autorisatie vereist is;
 • Om u op de hoogte te houden van de laatste productaankondigingen, software-updates, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan we denken dat u die graag zou willen horen. Dit kan af en toe informatie bevatten van andere bedrijven over producten en diensten die waarde kunnen toevoegen aan uw Lifesize-producten;
 • Om online, via de post of telefonisch contact met u op te nemen om deel te nemen aan een marktonderzoek, zodat we de klanttevredenheid kunnen meten en onze producten en diensten kunnen verbeteren;
 • Om de website te beheren en voor interne operaties, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden;
 • Om de prestaties en kwaliteit van de website te bewaken en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat de inhoud zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd voor u en uw computer of apparaat;
 • Om te begrijpen hoe de Services worden gebruikt, bijvoorbeeld door bezoeken aan onze Website en de verschillende subpagina's te bekijken, om uw verbinding met onze datacenters te optimaliseren en om de Services te verbeteren;
 • Als onderdeel van onze inspanningen om de website veilig te houden;
 • Om de veiligheid van uw account en ons bedrijf te waarborgen, bijvoorbeeld door verificatie-informatie te vragen om uw accountwachtwoord opnieuw in te stellen (indien van toepassing);
 • Om fraude, kwaadwillige activiteiten of misbruik van onze Website te onderzoeken, te voorkomen of op te sporen;
 • Om de kwaliteitscontrole te bewaken en ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetten of verordeningen worden nageleefd, bijvoorbeeld als reactie op een verzoek van een rechtbank of regelgevende instantie;
 • Om eventuele geschillen op te lossen en om onze rechten te beschermen, af te dwingen of te verdedigen;
 • Om u in staat te stellen informatie over uw activiteiten op de Website op uw profielpagina te plaatsen en deze te delen met anderen binnen uw sociale netwerk;
 • Om uw kwalificaties te beoordelen met betrekking tot beschikbare functies binnen Lifesize, om referenties te bekijken en achtergrondonderzoek te vergemakkelijken en om te beslissen of u een arbeidsrelatie met u aangaat;
 • Om wervingsstatistieken te monitoren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen. Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de "AVG"), onder bepaalde beperkte omstandigheden, is de gegevensbeheerder Lifesize, Inc., en is geregistreerd in Austin op 1601 S. MoPac Expy Suite 100, Austin, Texas 78746.

Europese rechten van betrokkenen

Onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u in bepaalde omstandigheden de volgende rechten:

 • Vraag toegang tot uw persoonlijke gegevens. U hebt mogelijk het recht om bevestiging van ons te vragen of wij uw persoonlijke informatie verwerken en om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie, inclusief de doeleinden voor het verwerken van de persoonlijke informatie, de ontvangers of categorieën van ontvangers met wie de persoonlijke informatie is gedeeld , waar mogelijk, de periode gedurende welke de persoonlijke informatie zal worden opgeslagen, de bron van de persoonlijke informatie en het bestaan ​​van eventuele geautomatiseerde besluitvorming.
 • Verzoek correctie van uw persoonlijke gegevens. U hebt mogelijk het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van eventuele onjuiste persoonlijke informatie die wij over u hebben. Voor zover vereist door toepasselijke wetgeving, zullen eventuele correctieverzoeken worden meegedeeld aan de ontvangers van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt mogelijk het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen verzoeken tot verwijdering worden meegedeeld aan elke ontvanger van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt mogelijk het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen of te beperken. Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, wordt elke beperking van verwerkingsverzoeken meegedeeld aan elke ontvanger van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens. U hebt mogelijk het recht om rechtstreekse overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij te vragen, indien dit technisch mogelijk is.
 • Recht van bezwaar. U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als u daar legitieme redenen voor hebt.
 • Recht om toestemming in te trekken. Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u mogelijk het recht om deze toestemming in te trekken. In sommige gevallen, als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om onze diensten of producten aan u te blijven leveren.

Als u van mening bent dat wij niet hebben voldaan aan onze verplichtingen onder dit privacybeleid of de Europese wetgeving, hebt u bovendien het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit, zoals de Information Commissioner's Office ("ICO"), de UK Supervisory Autoriteit voor gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we uw zorgen kunnen behandelen voordat u een toezichthoudende autoriteit benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

U kunt elk van deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de informatie in Sectie 10 hierboven. We behouden ons het recht voor om aanvullende informatie te vragen die nodig is om de identiteit van de aanvrager te bevestigen.

12. CALIFORNISCHE BETROKKENEN

Volgens de Californische wet heeft een Californische klant met wie we een vaste relatie hebben, het recht om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot de soorten persoonlijke informatie die we hebben gedeeld met derden voor hun directmarketingdoeleinden en de identiteit van die derden tijdens de voorafgaand kalenderjaar. Alle verzoeken om dergelijke informatie moeten schriftelijk worden ingediend en gebruikmaken van de contactgegevens in artikel 10 hierboven.

Rechten op de consumentenprivacywet in Californië

De California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA") geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun "persoonlijke informatie". In dit gedeelte worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

In de afgelopen twaalf (12) maanden heeft Lifesize mogelijk de volgende categorieën persoonlijke informatie verzameld en/of gedeeld met onze strategisch afgestemde bedrijven. De informatiecategorieën omvatten informatie die we verzamelen van onze sollicitanten, leveranciers, verkopers, klanten, wederverkopers, partners en websitebezoekers, en elke andere persoon die online of offline met ons communiceert. Niet alle informatie wordt over alle personen verzameld.

 • Identificatoren zoals naam, zakelijke rol, beroepstitel, contactgegevens (bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en fysiek zakelijk adres), demografische gegevens, gebruikersnaam en status;
 • Gevoelige informatie zoals opgenomen videogesprekken, chattranscripties, gespreksduur, oproepgegevensrecords, agenda en contacten, en factuurgegevens;
 • Commerciële informatie zoals transactiegeschiedenis, gekochte, verkregen of overwogen producten/diensten en productvoorkeuren;
 • Professionele of werkgerelateerde informatie zoals sollicitatiebrief, functie en Lifesize-kantoorlocatie waarin u geïnteresseerd bent, gewenste werkomstandigheden, professionele geschiedenis, academische geschiedenis, antwoorden op vragen over geschiktheid voor een functie, buitenschoolse activiteiten, professionele referenties en professionele en persoonlijke competenties ;
 • Internet- of andere elektronische netwerkactiviteit zoals IP-adres, type en versie van de webbrowser, domeinnaam, apparaatidentificatiegegevens, software-/besturingssysteemversie, verbonden hardwareproducten, aangepaste instellingen en voorkeuren, andere systeeminformatie;
 • Geolocatie; En
 • Gevolgtrekkingen uit het bovenstaande zoals voorkeuren, kenmerken, gedrag, attitudes en capaciteiten.

De verzamelde categorieën van persoonlijke informatie zijn afkomstig uit de volgende bronnen: personen die informatie aan ons verstrekken; informatie die we kunnen ontvangen van externe marketing- en gegevenspartners; informatie die we automatisch verzamelen van websitebezoekers en interne analyses.

Naast de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, omvatten de zakelijke doeleinden voor het verzamelen van deze persoonlijke gegevens het volgende: het uitvoeren van diensten voor u; reclame maatwerk; het controleren van transacties; intern onderzoek en ontwikkeling; beveiligingsdetectie, bescherming en handhaving; functionaliteit debugging, foutreparatie; en kwaliteitscontrole.

Gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we mogelijk de categorieën van persoonlijke informatie gedeeld met de volgende categorieën van derden: dienstverleners (zoals die vermeld in Sectie 5); geaffilieerde bedrijven; regelgevers van de overheid; politie; strategisch afgestemde bedrijven.

Uw rechten en keuzes

Als u een geverifieerde inwoner van Californië bent, heeft u vanaf 1 januari 2020 het recht om bepaalde informatie te verkrijgen over onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie in de afgelopen twaalf (12) maanden, waaronder:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen;
 • De categorieën van bronnen van persoonlijke informatie die we verzamelen;
 • Ons zakelijke doel voor het verzamelen of delen van die persoonlijke informatie;
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen;
 • De specifieke persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden;
 • Als we uw persoonlijke gegevens voor een zakelijk doel hebben verkocht of bekendgemaakt, worden twee afzonderlijke lijsten weergegeven:
  • de categorieën van verkochte persoonlijke informatie en de categorie van externe ontvangers; En
  • lijst met de categorieën persoonlijke informatie die we voor zakelijke doeleinden hebben vrijgegeven.

U hebt het recht om te verzoeken dat wij geen persoonlijke informatie over u verkopen, en om te verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven om te verwijderen), behoudens bepaalde uitzonderingen. Lifesize zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen zonder uw voorafgaande toestemming.

Uitoefening van uw rechten

U kunt elk van deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde contactgegevens of u kunt een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar privacy@lifesize.com of te bellen naar 1.877.LIFESIZE (877.549.9143). U kunt binnen een periode van twaalf (12) maanden maximaal twee keer een verzoek indienen.

We zullen u om informatie vragen om uw identiteit te verifiëren (dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld) en we zullen die informatie alleen voor dat doel gebruiken. We kunnen niet op uw verzoek reageren of u persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit niet kunnen verifiëren en kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Reactietijd en formaat

We zullen ons best doen om binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van uw verzoek te reageren, maar als we meer tijd nodig hebben (maximaal vijfenveertig dagen), zullen we u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de verlengingsperiode.

Wanneer u een kopie van uw persoonlijke informatie aanvraagt, zullen wij ons best doen om de informatie in een formaat te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is. Alle openbaarmakingen die we verstrekken, hebben alleen betrekking op de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de ontvangst van uw geverifieerde verzoek.

We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of beantwoorden van uw verzoek, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we vaststellen dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen we u vertellen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we uw verzoek voltooien.

We zullen u niet discrimineren als gevolg van uw uitoefening van een van deze rechten.

13. PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN KINDEREN

Lifesize verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van websitebezoekers of gebruikers van Lifesize-producten of -diensten die jonger zijn dan 16 jaar. Als we ervan op de hoogte worden gebracht dat we over dergelijke persoonlijke informatie beschikken, zullen we redelijke stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen.

14. WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Dit privacybeleid kan op elk moment door Lifesize worden gewijzigd en we zullen u op de hoogte stellen van elke wijziging door berichten op de website te plaatsen. We raden u aan het privacybeleid regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen en op de hoogte te blijven van hoe Lifesize uw persoonlijke informatie beschermt. De meest recente versie van dit Privacybeleid wordt weergegeven door de versiedatum onderaan deze Verklaring.

Waarom Lifesize?

Communicatie die organisaties helpt groeien.

Onze intuïtieve, aanpasbare cloudsoftware voor contactcenters en oplossingen voor videovergaderingen bieden veilige, schaalbare en aangename werkervaringen die u helpen uw organisatiedoelen te bereiken, wat die ook mogen zijn.

 • Vertrouwd en veilig
 • Betere bedrijfsresultaten
 • Gelukkigere, productievere werkplekken
photo of the lifesize icon 300 and icon 500 video conferencing equipment
Kijk hoe we stapelen
G2

"Een buitengewone video-oplossing voor collega's en teamgenoten."

Kijk hoe we stapelen
Capterra

"Software/hardware voor videoconferenties op zijn best."

Kijk hoe we stapelen
Gartner Peer-inzichten

“Zeer tevreden over de implementatie in ons contactcenter.”

Tienduizenden bedrijven over de hele wereld communiceren met Lifesize

Werk beter met de laatste trends en tips.

Meteen naar de inhoud