+ 1 512-347-9300

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 6 stycznia 2020 r

Witamy w Lifesize!

Lifesize, Inc. („Lifesize”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat. Poświęć chwilę na przeczytanie poniższych zasad, aby dowiedzieć się, jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, i skontaktuj się z nami pod adresem privacy@lifesize.com w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj z tej Witryny ani Usług.

1. ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji gromadzonych za pośrednictwem witryny www.lifesize.com i innych witryn internetowych utrzymywanych przez Lifesize („Witryna internetowa”), a także za pośrednictwem produktów i usług Lifesize, w tym usług wideokonferencji i współpracy w chmurze Lifesize dostępnych za pośrednictwem aplikacji internetowych, mobilnych i stacjonarnych, Subskrypcji oprogramowania urządzeń, usług pomocy technicznej, usług profesjonalnych oraz wszelkiego stosownego oprogramowania, funkcji lub funkcjonalności takich usług, w tym usług bezpłatnych (łącznie „Usługi”).

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania przez użytkownika z niepowiązanych lub stron trzecich stron internetowych, usług lub produktów ani do osób, których Lifesize nie zatrudnia ani którymi nie zarządza. Na przykład nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, do których może odsyłać Witryna Lifesize, ani do zewnętrznych dystrybutorów lub sprzedawców, którzy wspierają, wprowadzają na rynek lub sprzedają produkty i usługi Lifesize. Lifesize zachęca do uważnego przeczytania oświadczenia o ochronie prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Termin „dane osobowe” używany w niniejszej Polityce prywatności oznacza wszelkie informacje, które faktycznie umożliwiają lub mogą umożliwić nam zidentyfikowanie użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka specyficznych dla Ciebie czynników. Naszym celem nie jest przechwytywanie żadnych specjalnych kategorii danych. Jeśli w trakcie świadczenia naszych usług przypadkowo zbierzemy dane szczególnej kategorii, będziemy odpowiednio chronić dane kategorii specjalnej, dopóki nie będzie można ich usunąć i usunąć z naszych systemów.

2. W JAKI SPOSÓB LIFESIZE ZBIERA INFORMACJE

Lifesize gromadzi informacje na różne sposoby, w tym:

 • Za pośrednictwem strony internetowej: Lifesize gromadzi informacje za pośrednictwem Witryny w sposób opisany w Sekcji 3.
 • Poprzez Usługi: Lifesize gromadzi informacje za pośrednictwem Usług zgodnie z opisem w Sekcji 4.
 • offline: Lifesize może zbierać od Ciebie informacje w trybie offline, na przykład podczas udziału w targach lub wydarzeniu Lifesize albo podczas rozmowy telefonicznej lub osobistego spotkania z przedstawicielem handlowym Lifesize lub innym pracownikiem.
 • Z innych źródeł: Lifesize może uzyskiwać informacje o użytkowniku z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych, dystrybutorzy, sprzedawcy lub inne strony trzecie.

3. DANE OSOBOWE ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Rodzaje danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny obejmują informacje, które można w uzasadniony sposób wykorzystać do zidentyfikowania lub opisania użytkownika jako osoby fizycznej, takie jak: imię i nazwisko, pracodawca, rola biznesowa, tytuł zawodowy, dane kontaktowe (firma, adres e-mail, numer telefonu i fizyczny adres firmy) ), dane lokalizacyjne, adres IP, nazwę domeny i informacje demograficzne, takie jak położenie geograficzne.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem Witryny

Lifesize gromadzi dane osobowe, które dobrowolnie podajesz podczas odwiedzania Witryny w celu komunikowania się z Tobą w sprawie naszych Usług, zawierania transakcji z Klientami oraz zapewnienia pozytywnych wrażeń podczas odwiedzania Witryny i korzystania z Usług. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby informować Cię na bieżąco o najnowszych zapowiedziach produktów, aktualizacjach oprogramowania, ofertach specjalnych i innych informacjach, o których naszym zdaniem chciałbyś usłyszeć. Czasami może to obejmować informacje od innych firm na temat produktów i usług, które mogą stanowić wartość dodaną dla Twoich produktów Lifesize. Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą online, pocztą lub telefonicznie w celu wzięcia udziału w badaniu rynku, abyśmy mogli ocenić zadowolenie klientów i udoskonalić nasze produkty i usługi.

Przekazywanie danych osobowych

Możesz podać dane osobowe za pośrednictwem Witryny, gdy uzyskujesz dostęp do informacji o produktach i aktualizacji, rejestrujesz się na seminarium, subskrybujesz nasz biuletyn, pobierasz raport lub inne materiały, rejestrujesz się w celu bezpłatnego wypróbowania lub demonstracji sprzętu, składasz zamówienie lub używasz produktów lub Usługi, uzyskaj dostęp do portalu w celu uzyskania pomocy technicznej lub pomocy technicznej albo zaloguj się na stronie wymagającej autoryzacji. Będziesz wiedzieć, jakie dane osobowe przesyłasz w każdym przypadku, ponieważ będziesz wprowadzać je ręcznie. Jeśli zdecydujesz się nie rejestrować i nie podawać informacji, nadal możesz korzystać z większości Witryny. Niestety nie będziesz mieć dostępu do obszarów wymagających rejestracji.

Funkcje mediów społecznościowych

Witryna zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Facebook Like oraz widżety, w tym przycisk Udostępnij. Te funkcje mediów społecznościowych mogą zbierać Twój adres IP, informacje o tym, którą stronę odwiedzasz w Witrynie, i mogą ustawiać plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie takiej funkcji (zgodnie z opisem w sekcji 6 niniejszej Polityki prywatności). Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w Witrynie. Twoje interakcje z tymi funkcjami mediów społecznościowych podlegają oświadczeniu o ochronie prywatności firmy, która je udostępnia.

Zakupy on-line

Wszelkie informacje dotyczące płatności, w tym informacje o kartach kredytowych, które przesyłasz za pośrednictwem Witryny, są gromadzone przez nasz podmiot przetwarzający płatności i nie są zbierane przez Lifesize. Nasz podmiot przetwarzający płatności jest upoważniony do gromadzenia i wykorzystywania przesłanych informacji wyłącznie w celu świadczenia tej usługi. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności naszego podmiotu przetwarzającego płatności, które jest dostępne tam, gdzie gromadzone są Twoje dane.

Aplikacje o pracę

Jeśli korzystasz z tej Witryny, aby ubiegać się o zatrudnienie w Lifesize, wykorzystamy podane przez Ciebie dane osobowe do przetworzenia Twojej aplikacji i monitorowania statystyk rekrutacji. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie udostępnimy Twoich danych osobowych osobom trzecim (na przykład w związku z weryfikacją referencji zawodowych) bez poinformowania Cię o tym. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, po zakończeniu rekrutacji możemy przechowywać dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali wybrani. Możemy również przechowywać zanonimizowane dane statystyczne dotyczące kandydatów, aby pomóc w naszych działaniach rekrutacyjnych. Informacje o pracownikach i dane rekrutacyjne są przechowywane w centrali firmy Lifesize w Austin w Teksasie oraz w innych lokalizacjach Lifesize na całym świecie.

Dostęp i przechowywanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny

Na żądanie Lifesize udzieli informacji o tym, czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub zażądać ich usunięcia, wysyłając prośbę e-mailem na adres privacy@lifesize.com. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w formie umożliwiającej Twoją identyfikację nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane.

Lifesize będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak długo Twoje konto Lifesize jest aktywne lub w inny sposób niezbędny do świadczenia Ci Usług. Lifesize może również przechowywać takie informacje tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i praw.

4. DANE OSOBOWE ZBIERANE I PRZETWARZANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG

Uwaga dla użytkowników końcowych Usług

Usługi Lifesize są przeznaczone do użytku przez organizacje i firmy. Większość użytkowników to pracownicy naszych Klientów lub inne osoby, z którymi nasi Klienci mają relacje biznesowe lub zawodowe. Jeśli jesteś użytkownikiem Usług, korzystanie z takich Usług podlega również Warunkom świadczenia usług między Lifesize a Klientem, który umożliwił Ci dostęp do Usług i administrował nim. Ponadto korzystanie z Usług może podlegać zasadom Twojej organizacji (jeśli takie istnieją), a zasady te mogą różnić się od niniejszej Polityki prywatności. Kopia Warunków korzystania z usługi jest dostępna na stronie www.lifesize.com lub pod adresem e-mail privacy@lifesize.com. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, mają znaczenie określone w Warunkach świadczenia usług.

Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem konta udostępnionego przez organizację, z którą jesteś powiązany, taką jak Twój pracodawca lub szkoła, taka organizacja może kontrolować i administrować Twoim kontem Lifesize oraz uzyskiwać dostęp i przetwarzać Twoje dane osobowe i dane przesyłane za pośrednictwem Usług. Należy pamiętać, że administrator konta ma możliwość przeglądania i przeglądania wszystkich nagranych rozmów wideo, transkrypcji czatów i zapisów danych połączeń. Ponadto, jeśli zarejestrujesz się w Usługach przy użyciu służbowego adresu e-mail, Twoja nazwa użytkownika będzie widoczna dla innych użytkowników, którzy mają tę samą domenę e-mail lub inną domenę włączoną przez administratora konta.

Rodzaje danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem Usług

Rodzaje informacji gromadzonych i przetwarzanych przez Lifesize w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług obejmują między innymi: imię i nazwisko, pracodawcę, stanowisko biznesowe, tytuł zawodowy, dane kontaktowe (firma, adres e-mail, numer telefonu i fizyczny adres firmy) ), nazwa użytkownika konta, dane lokalizacyjne, dane identyfikacyjne urządzenia, wersja oprogramowania/systemu operacyjnego, podłączone produkty sprzętowe, niestandardowe ustawienia i preferencje, inne informacje systemowe, zawartość klienta i zapisy danych połączeń (takie jak czas połączenia, uczestnicy i czas trwania połączenia) .

Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem Usług

Lifesize gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników końcowych korzystających z Usług Lifesize pod kierownictwem Klienta w celu świadczenia Usług użytkownikom końcowym zgodnie z Warunkami świadczenia usług i wszelkimi dodatkowymi instrukcjami dostarczonymi przez Klientów. Klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich przepisów lub przepisów, które wymagają zawiadomienia, ujawnienia i/lub uzyskania zgody przed przekazaniem danych do Lifesize w celu ich przetwarzania.

Używamy również Twoich informacji do wyświetlania Twojej tożsamości innym użytkownikom podczas rozmowy wideo i wiadomości na czacie, komunikowania się z Tobą w sprawie funkcji Usług i aktualizacji, zrozumienia, w jaki sposób Usługi są wykorzystywane, wysyłania Ci komunikatów marketingowych, optymalizowania Twoje połączenie z naszymi centrami danych oraz w celu ulepszenia Usług.

Treść klienta

Lifesize gromadzi i przetwarza dane osobowe zawarte w Treściach Klienta, w tym informacje związane z:

 • Połączenia wideo i wirtualne pokoje spotkań („VMR”): Tytuły VMR, zaproszenia, uczestnicy, łącze VMR, funkcje używane podczas rozmowy, data, godzina i czas trwania rozmowy. W trakcie rozmowy przesyłamy treści audio i wideo oraz udostępniamy zawartość ekranu między uczestnikami rozmowy, ale nie zachowujemy ani nie przechowujemy tych treści, chyba że uczestnik aktywuje funkcję Lifesize Record and Share.
 • Transkrypcje czatu: Treść czatu, nadawca i odbiorcy, data, godzina i potwierdzenia odczytu.
 • Status: Informacje o statusie, na przykład o tym, czy i kiedy jesteś zalogowany do Usług, które możesz udostępnić innym użytkownikom lub wyłączyć.

Wszelkie dane osobowe dotyczące Ciebie lub innych osób, które udostępnisz podczas rozmowy wideo lub korzystania z Czatu, będą dostępne dla wszystkich innych uczestników takiej rozmowy lub otrzymujących Twoją wiadomość na Czacie. Dodatkowo nagranie rozmowy może być automatycznie udostępniane każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi konta Klienta, który brał udział w rozmowie. Dostęp ten może być modyfikowany przez osobę odpowiedzialną za nagrywanie, którą jest organizator VMR lub w przypadku nieużywania VMR przez uczestnika, który wybrał nagrywanie rozmowy. Nagranie nie jest udostępniane uczestnikom-gościom ani zarejestrowanym użytkownikom powiązanym z innym kontem Lifesize. Lifesize nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, treść i legalność jakichkolwiek Treści Klienta lub danych wyświetlanych, przesyłanych, dystrybuowanych lub przechowywanych przez lub w imieniu Klienta i jego upoważnionych użytkowników końcowych, w tym jakichkolwiek danych osobowych zawartych w takich Treściach Klienta.

Rejestry danych połączeń

Usługi automatycznie zbierają informacje o korzystaniu z Usług przez użytkownika, w tym o działaniach podejmowanych podczas połączeń, dacie i godzinie połączeń, czasie trwania połączeń, uczestnikach, problemach z jakością i utratą pakietów, łączności sieciowej oraz informacje o wydajności związane z innymi aspektami korzystania przez użytkownika z Usługi, takie jak niektóre funkcje, takie jak udostępnianie wideo i ekranu, VMR, Nagrywanie i udostępnianie, Transmisja na żywo i Czat („Rekordy danych połączeń”). Używamy Rekordów danych połączeń, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są Usługi, diagnozować problemy, odpowiadać na prośby o wsparcie klienta, przeprowadzać analizy i zbiorcze analizy statystyczne, aby zapobiegać lub rozwiązywać problemy z usługami lub problemami technicznymi oraz ulepszać Usługi.

Uprawnienia mobilne i przeglądarki

Usługa korzysta z wielu funkcji dostępnych na platformach urządzeń mobilnych i przeglądarek internetowych w celu obsługi wideokonferencji i współpracy. W zależności od Twojego urządzenia aplikacja może zażądać lub automatycznie uzyskać niektóre lub wszystkie z następujących uprawnień, aby umożliwić Ci korzystanie z Usług i ich funkcji: telefon, mikrofon, kamera i głośnik; udostępnianie ekranu; kalendarz i kontakty; i powiadomienia push.

Usługi będą korzystać z tych uprawnień tylko wtedy, gdy zdecydujesz się je włączyć lub gdy zainicjujesz lub odbierzesz połączenie za pomocą takiego urządzenia lub aplikacji. Możesz skonfigurować swoje urządzenie, aby wyłączyć te uprawnienia.

Dostęp i przechowywanie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem Usług

Lifesize nie ma bezpośredniego związku z indywidualnymi użytkownikami końcowymi, którzy korzystają z Usług za pośrednictwem Klienta Lifesize. Jeśli chcesz uzyskać dostęp lub chcesz poprawić, zmienić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe lub dane przechowywane na koncie klienta Lifesize, lub jeśli chcesz całkowicie wyłączyć lub usunąć swoje konto Lifesize, skontaktuj się bezpośrednio z administratorem konta. Jeśli Klient poprosi Lifesize o pomoc w modyfikacji danych osobowych lub danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, Lifesize odpowie na takie żądanie w rozsądnym terminie. Jeśli korzystasz z bezpłatnej usługi i chcesz uzyskać dostęp lub chcesz poprawić, zmienić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe lub przechowywane dane lub całkowicie usunąć swoje konto Lifesize, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych poniżej w sekcji 10.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w formie umożliwiającej Twoją identyfikację nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane. Lifesize będzie przechowywać dane osobowe, które gromadzimy lub przetwarzamy w imieniu Klienta tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług na rzecz takiego Klienta. Lifesize może również przechowywać takie informacje tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i praw.

5. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Korzystanie z informacji osobistych

Lifesize wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim nam je przekazujesz, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Lifesize nie handluje, nie wynajmuje ani nie sprzedaje informacji o klientach lub użytkownikach niepowiązanym firmom. Ponieważ jednak Lifesize jest firmą globalną, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym stronom trzecim na całym świecie, które współpracują lub wspierają Lifesize w zakresie dostarczania produktów i Usług. Na przykład możemy ujawnić Twoje dane osobowe w związku z:

 • Spółki zależne i stowarzyszone: Lifesize może ujawniać dane osobowe spółkom zależnym i stowarzyszonym Lifesize w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Zewnętrzni dystrybutorzy i sprzedawcy: Lifesize zawiera umowy z dystrybutorami, sprzedawcami i agentami na całym świecie w celu sprzedaży produktów i Usług Klientom i może ujawniać dane osobowe takim partnerom w celach opisanych powyżej.
 • Dostawcy referencji: Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, możemy udostępniać kopie podań o pracę osobom dostarczającym referencje na poparcie Twojej aplikacji. Kiedy to zrobimy, poinformujemy Cię z wyprzedzeniem.
 • Dostawcy przesyłek: Lifesize zatrudnia firmy spedycyjne w celu skutecznego dostarczania produktów do klientów i może udostępniać im tylko dane osobowe niezbędne do celów związanych z wysyłką i dostawą.
 • Usługodawcy: Lifesize może zatrudniać zewnętrznych usługodawców do wykonywania pewnych zadań i funkcji w jej imieniu. Na przykład Lifesize może korzystać z usług dostawców usług w celu dystrybucji wiadomości e-mail, dostarczania analiz danych lub hostowania centrum danych. Wszyscy usługodawcy podlegają ścisłym zobowiązaniom do zachowania poufności, prywatności i bezpieczeństwa oraz przetwarzają Twoje dane wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Platformy społecznościowe i społecznościowe: Jeśli opublikujesz jakiekolwiek informacje w publicznych obszarach Witryny, takich jak fora społecznościowe, blogi lub inne obszary, będą one dostępne publicznie, a my możemy ponownie wykorzystać i ponownie opublikować takie informacje według własnego uznania.
 • Przeniesienie działalności: Lifesize może ujawnić informacje innemu podmiotowi gospodarczemu w przypadku, gdy planujemy fuzję z takim podmiotem gospodarczym lub zostaniemy przez niego przejęci; lub jakiejkolwiek organizacji zaangażowanej w fuzję, przeniesienie lub sprzedaż naszych aktywów lub działalności.
 • Ochrona Lifesize i innych: Lifesize może ujawnić informacje w celu ochrony i obrony swoich praw lub własności, w tym tej Witryny, lub jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne ze względu na interes publiczny. Na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów możemy być również zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych organom rządowym, takim jak organy ścigania w krajach, w których Lifesize świadczy Usługi lub w których osoby trzecie działają w naszym imieniu.
 • Zanonimizowane dane: Możemy swobodnie udostępniać zanonimizowane informacje, ale tylko po ich zredagowaniu w celu zapewnienia, że ​​odbiorcy nie będą mogli wykorzystać danych do identyfikacji Ciebie lub powiązania danych z Tobą.

Zanim ujawnimy Twoje dane osobowe z powodów innych niż opisane powyżej, najpierw uzyskamy Twoją zgodę, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail, kliknięcia lub możliwości rezygnacji online, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. W przypadku, gdy ujawnimy Twoje dane osobowe stronie trzeciej, będziemy wymagać od takiej osoby trzeciej ochrony i przechowywania Twoich danych zgodnie z naszymi zasadami i zgodnie z obowiązującym prawem. Pociągamy naszych dostawców do odpowiedzialności za przestrzeganie prawa i rutynowo sprawdzamy ich oświadczenia, certyfikaty i rejestracje dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. W pewnych okolicznościach możemy ponosić odpowiedzialność za działania naszych zewnętrznych agentów lub usługodawców, którzy wykonują usługi w naszym imieniu w zakresie postępowania z danymi osobowymi z EOG, które im przekazujemy.

Jeżeli przekazujemy dane osobowe z EOG stronie trzeciej znajdującej się w kraju nieuznawanym przez Komisję Europejską lub inny właściwy organ za zapewniający odpowiedni poziom ochrony, podejmiemy odpowiednie kroki, takie jak wdrożenie standardowych klauzul umownych uznanych przez UE Komisji, w celu ochrony takich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji 10.

6. CIASTECZKA

Lifesize i zewnętrzni usługodawcy zbierają informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Witryny i Usług za pomocą plików „cookie” (małe pliki tekstowe, które mogą być odczytywane przez serwer sieciowy w domenie, która umieściła plik cookie na dysku twardym), tagów internetowych (np. , sygnały nawigacyjne w sieci Web) zbiorczo i śledzić dane nawigacyjne. Gromadzimy również informacje, takie jak adres URL poprzednio odwiedzanej witryny, strony, które odwiedzasz w Witrynie oraz wszelkie szczegóły transakcji (pobierania, żądania itp.). Informacje te są wykorzystywane, aby zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Witryną, i aby pomóc nam zoptymalizować nasze działania marketingowe, w tym zarządzać naszymi reklamami w innych witrynach, dostarczając Ci reklamy na podstawie Twoich działań w Witrynie. Pamiętaj, że niezależnie od Twoich preferencji nadal będziesz otrzymywać reklamy niespersonalizowane. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy plik cookie jest ustawiony lub całkowicie odrzucała lub usuwała pliki cookie, ale niektóre funkcje Witryny mogą w takim przypadku nie działać.

7. TWOJA ZGODA I WYBORY

Zgoda

Korzystając z Witryny i/lub Usług, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez Lifesize Twoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu i nie tworzy żadnych praw umownych ani innych praw w imieniu żadnej ze stron.

Twoje wybory i rezygnacja

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności lub którymkolwiek z jej warunków, możesz zrezygnować z korzystania z Witryny lub Usług. Ponadto masz możliwość polecenia nam aktualizacji lub usunięcia/dezaktywacji niektórych informacji, które Cię dotyczą. Możesz również skontaktować się z nami, aby poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z bloga, forów społecznościowych lub innych publicznych obszarów naszej Witryny. Lifesize może nie być w stanie usunąć niektórych lub wszystkich Twoich danych osobowych. W takim przypadku poinformujemy Cię o przyczynach. Skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji 10 poniżej. Dla Twojej ochrony możemy realizować prośby tylko w odniesieniu do danych osobowych powiązanych z konkretnym adresem e-mail, którego używasz do przesłania nam swojej prośby, i może być konieczne zweryfikowanie Twojej tożsamości przed realizacją Twojej prośby.

Możesz zatrzymać dostarczanie marketingowych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zawartymi w otrzymanej wiadomości e-mail lub na stronie zarządzania subskrypcjami w Witrynie. Lifesize odpowie na Twoją prośbę o przejrzenie informacji, które mamy w aktach, w rozsądnym czasie od otrzymania takiej prośby. Zapewnimy Ci również możliwość rezygnacji z wykorzystywania Twoich danych osobowych do określonych celów, ilekroć poprosimy o te informacje.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym firma Lifesize lub jej podmioty stowarzyszone, spółki zależne lub agenci mają swoje placówki. Korzystając z Witryny lub Usług, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, utrzymywanie i przesyłanie danych osobowych poza swój kraj, w tym do Stanów Zjednoczonych i innych odpowiednich regionów, w których przepisy dotyczące prywatności mogą nie być tak kompleksowe lub równoważne z przepisami w kraj, w którym mieszkasz.

8. OCHRONA INFORMACJI

Lifesize zobowiązuje się do ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Aby Twoje dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, każdy pracownik Lifesize musi przejść obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności. Wdrażamy również różne standardowe w branży środki techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie SSL, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, utratą lub ujawnieniem.

Jednak żaden system, w którym dane osobowe są przesyłane przez Internet, nie może zapewnić pełnego bezpieczeństwa przez 100% czasu. Lifesize nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych za pośrednictwem Witryny lub Usług. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo taka transmisja odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Twoim obowiązkiem jest podjęcie środków ostrożności podczas korzystania z Witryny i Usług, takich jak ochrona danych logowania, nie wysyłanie informacji o karcie kredytowej lub danych wrażliwych w niezabezpieczonej wiadomości e-mail, częsta zmiana hasła oraz wylogowywanie się lub opuszczanie Witryny i/lub Usługi, gdy nie są używane.

Jeśli uważasz, że Twoje konto lub dane osobowe zostały naruszone, lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami jak najszybciej pod adresem privacy@lifesize.com. Zasady te są zarządzane zgodnie z https://www.privacyshield.gov.

9. CERTYFIKACJA TARCZA PRYWATNOŚCI

Lifesize przestrzega zasad Tarczy Prywatności UE-USA i Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, z których każda została określona przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych Stany. Firma Lifesize zaświadczyła w Departamencie Handlu, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między warunkami niniejszej Polityki prywatności a Zasadami Tarczy Prywatności, pierwszeństwo mają Zasady Tarczy Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Privacy Shield i zapoznać się z naszą certyfikacją, odwiedź stronę https://www.privacyshield.gov.

10. EGZEKWOWANIE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Lifesize stosuje metodę samooceny, aby zapewnić zgodność z niniejszą Polityką prywatności i okresowo weryfikuje, czy polityka jest dokładna, wyczerpująca pod względem informacji, które mają być objęte, eksponowana, wdrożona i dostępna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności Lifesize lub tej Witryny, zachęcamy do skontaktowania się z nami pod następującym adresem, korzystając z następujących informacji:

Telefon: +1-877-LIFESIZE lub +1-512-347-9300
Kontakt: Specjalista ds. prywatności

Poczta: Lifesize, Inc.
Do wiadomości: Prywatność
1601 Południowa droga ekspresowa Mopac, apartament 100
Austin, Teksas 78746
Adres e-mail: privacy@lifesize.com

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności Lifesize zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej zgodności z Tarczą Prywatności lub Polityki Prywatności, powinny najpierw skontaktować się z Lifesize, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

W przypadku osób z UE i Szwajcarii Lifesize zobowiązuje się do współpracy z unijnymi organami ochrony danych i szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji oraz do przestrzegania zaleceń udzielonych przez te organy w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności dotyczących danych przekazywanych z UE lub Szwajcarii.

Polityka prywatności Lifesize w ramach Tarczy Prywatności i jej wdrożenie podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC). Jeśli sporu nie można rozwiązać za pomocą innych procedur, w pewnych okolicznościach (zgodnie z bardziej szczegółowym opisem na stronie Tarczy Prywatności pod adresem https://www.privacyshield.gov/), możesz powołać się na wiążący arbitraż z Panelem Tarczy Prywatności.

11. EUROPEJSKIE PODMIOTY DANYCH

Podstawy prawne

Jeśli odwiedzasz naszą Stronę Internetową lub korzystasz z naszych Usług z obszaru Unii Europejskiej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o następujące „podstawy prawne”:

 • Gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie;
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a nami lub do udzielenia odpowiedzi na pytania lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; i/lub
 • Gdy przetwarzanie jest niezbędne do określonych uzasadnionych interesów (w tym naszych uzasadnionych interesów biznesowych).

W szczególności będziemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach, które są niezbędne do wykonania łączącej nas z Państwem umowy lub udzielenia odpowiedzi na pytania lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy:

 • Aby administrować lub w inny sposób wypełniać nasze zobowiązania w związku z jakąkolwiek umową, której jesteśmy stroną;
 • Aby pomóc Ci w sfinalizowaniu transakcji lub zamówienia oraz aby umożliwić Ci złożenie zamówienia na Usługi;
 • W celu przygotowania i przetwarzania faktur;
 • Świadczenia Usług na rzecz użytkowników końcowych zgodnie z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi instrukcjami przekazanymi przez naszych Klientów;
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie funkcji Usług i aktualizacji oraz zapewniać wsparcie techniczne;
 • Aby zapewnić zarządzanie relacjami z klientami po sprzedaży;
 • Aby utworzyć i zarządzać naszymi kontami klientów;
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych Usługach;
 • Aby zarządzać jakąkolwiek promocją lub konkursem;
 • Aby ułatwić procesy wdrażania kandydatów;
 • Przetwarzaj podania o pracę; I
 • Aby umożliwić Ci pełne korzystanie z naszych Usług, w tym nawiązywanie i odbieranie połączeń wideo oraz korzystanie z naszych usług VMR, a także wspieranie Twoich doświadczeń związanych z wideokonferencjami i współpracą.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach, w zakresie, w jakim jest to zasadnie konieczne dla niektórych uzasadnionych interesów (w tym naszych uzasadnionych interesów biznesowych) lub jeśli wyraziłeś świadomą zgodę na takie przetwarzanie, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo (taka zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie czas):

 • Aby umożliwić Ci dostęp do informacji o naszych Usługach, aktualizacjach oraz wyświetlanie Twojej tożsamości innym użytkownikom podczas rozmowy wideo i wiadomości na czacie;
 • Aby umożliwić Ci subskrypcję naszego biuletynu i rejestrację na seminaria;
 • Aby umożliwić Ci udział w konkursach i ankietach oraz skorzystać ze spersonalizowanych ofert promocyjnych;
 • Aby umożliwić Ci pobranie raportu;
 • Aby umożliwić Ci zalogowanie się na stronie wymagającej autoryzacji;
 • Aby być na bieżąco z najnowszymi zapowiedziami produktów, aktualizacjami oprogramowania, ofertami specjalnymi i innymi informacjami, o których naszym zdaniem chciałbyś usłyszeć. Czasami może to obejmować informacje od innych firm na temat produktów i usług, które mogą stanowić wartość dodaną dla Twoich produktów Lifesize;
 • Aby skontaktować się z Tobą online, pocztą lub telefonicznie w celu wzięcia udziału w badaniu rynku, abyśmy mogli ocenić zadowolenie klientów i udoskonalić nasze produkty i Usługi;
 • W celu administrowania Witryną i operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych;
 • Aby monitorować i poprawiać wydajność i jakość Witryny, aby zapewnić, że treści są prezentowane w sposób najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera lub urządzenia;
 • Aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są Usługi, na przykład przeglądając wizyty w naszej Witrynie i jej różnych podstronach, aby zoptymalizować Twoje połączenie z naszymi centrami danych oraz ulepszyć Usługi;
 • W ramach naszych starań, aby Witryna była bezpieczna;
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta i naszej firmy, na przykład prosząc o informacje weryfikacyjne w celu zresetowania hasła do konta (jeśli dotyczy);
 • Aby badać, zapobiegać lub wykrywać oszustwa, złośliwe działania lub nadużycia naszej Witryny;
 • Aby monitorować kontrolę jakości i zapewnić zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lub rozporządzeniami, na przykład w odpowiedzi na żądanie sądu lub organu regulacyjnego;
 • Aby rozstrzygać wszelkie spory oraz chronić, egzekwować lub bronić naszych praw;
 • Aby umożliwić Ci publikowanie informacji o Twoich działaniach w Witrynie na stronie Twojego profilu w celu udostępniania ich innym w Twojej sieci społecznościowej;
 • Aby ocenić Twoje kwalifikacje pod kątem dostępnych stanowisk w Lifesize, przejrzeć referencje i ułatwić weryfikację przeszłości oraz zdecydować, czy nawiązać z Tobą stosunek pracy;
 • Monitorowanie statystyk rekrutacji.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby. Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 („RODO”), w pewnych ograniczonych okolicznościach, administratorem danych jest firma Lifesize, Inc. zarejestrowana w Austin pod adresem 1601 S. MoPac Expy Suite 100, Austin, Teksas 78746.

Europejskie prawa podmiotu danych

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych, w pewnych okolicznościach masz następujące prawa:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz mieć prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, w tym celów przetwarzania danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały udostępnione , jeśli to możliwe, okres przechowywania danych osobowych, źródło danych osobowych oraz istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Poproś o sprostowanie swoich danych osobowych. Możesz mieć prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa wszelkie prośby o korektę zostaną przekazane odbiorcom Twoich danych osobowych.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Możesz mieć prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo wszelkie żądania usunięcia zostaną przekazane każdemu odbiorcy Twoich danych osobowych.
 • Żądaj ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz mieć prawo do uniemożliwienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, wszelkie ograniczenia przetwarzania żądań zostaną przekazane każdemu odbiorcy Twoich danych osobowych.
 • Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych. Możesz mieć prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych bezpośrednio do strony trzeciej, jeśli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do sprzeciwu. Możesz mieć prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, gdy masz ku temu uzasadnione powody.
 • Prawo do wycofania zgody. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, możesz mieć prawo do wycofania takiej zgody. W niektórych przypadkach, jeśli wycofasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dalej świadczyć Ci naszych usług lub produktów.

Ponadto, jeśli uważasz, że nie wypełniliśmy naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Polityki prywatności lub prawa europejskiego, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego, takiego jak Biuro Komisarza ds. Informacji („ICO”), brytyjski Urząd Nadzoru Urząd do spraw ochrony danych (www.ico.org.uk). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość zajęcia się Państwa wątpliwościami przed zwróceniem się do Organu Nadzorczego, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami.

Możesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji 10 powyżej. Zastrzegamy sobie prawo do żądania podania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości pytającego.

12. PODMIOTY DANYCH W KALIFORNII

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia klient stanu Kalifornia, z którym mamy nawiązane relacje, ma prawo zażądać pewnych informacji dotyczących rodzajów danych osobowych, które udostępniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, oraz tożsamości tych stron trzecich podczas poprzedni rok kalendarzowy. Wszystkie prośby o takie informacje muszą mieć formę pisemną i korzystać z danych kontaktowych podanych w punkcie 10 powyżej.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich „danych osobowych”. W tej sekcji opisano Twoje prawa wynikające z ustawy CCPA i wyjaśniono, jak z nich korzystać.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy firma Lifesize mogła gromadzić i/lub udostępniać następujące kategorie danych osobowych naszym strategicznie ukierunkowanym firmom. Kategorie informacji obejmują informacje, które zbieramy od naszych kandydatów do pracy, dostawców, sprzedawców, klientów, odsprzedawców, partnerów i odwiedzających Witrynę oraz wszelkie inne osoby, które wchodzą z nami w interakcję online lub offline. Nie wszystkie informacje są gromadzone o wszystkich osobach.

 • Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, rola biznesowa, tytuł zawodowy, dane kontaktowe (firma, adres e-mail, numer telefonu i fizyczny adres firmy), dane demograficzne, nazwa użytkownika i status;
 • Wrażliwe informacje, takie jak nagrane rozmowy wideo, transkrypcje czatów, czas trwania rozmowy, zapisy danych połączeń, kalendarz i kontakty oraz dane do fakturowania;
 • Informacje handlowe, takie jak historia transakcji, zakupione, uzyskane lub rozważane produkty/usługi oraz preferencje dotyczące produktów;
 • Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak list motywacyjny, stanowisko i lokalizacja biura Lifesize, którymi jesteś zainteresowany, preferowane warunki pracy, historia zawodowa, historia akademicka, odpowiedzi na pytania dotyczące przydatności na stanowisko, zajęcia pozalekcyjne, referencje zawodowe oraz kompetencje zawodowe i osobiste ;
 • Internet lub inna aktywność w sieci elektronicznej, taka jak adres IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, nazwa domeny, dane identyfikacyjne urządzenia, wersja oprogramowania/systemu operacyjnego, podłączone produkty sprzętowe, niestandardowe ustawienia i preferencje, inne informacje systemowe;
 • Geolokalizacja; I
 • Wnioski z powyższego, takie jak preferencje, cechy, zachowanie, postawy i zdolności.

Kategorie gromadzonych danych osobowych pochodzą z następujących źródeł: osoby przesyłające nam informacje; informacje, które możemy otrzymywać od zewnętrznych partnerów marketingowych i danych; informacje, które zbieramy automatycznie od osób odwiedzających witrynę oraz wewnętrzne analizy.

Oprócz celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności, cele biznesowe gromadzenia tych danych osobowych obejmują: świadczenie usług na Twoją rzecz; dostosowywanie reklam; audyt transakcji; wewnętrzne badania i rozwój; wykrywanie, ochrona i egzekwowanie bezpieczeństwa; debugowanie funkcjonalności, naprawa błędów; i kontroli jakości.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy mogliśmy udostępniać kategorie danych osobowych następującym kategoriom stron trzecich: usługodawcy (tacy jak ci wymienieni w sekcji 5); firmy partnerskie; regulatorzy rządowi; organy ścigania; strategicznie zorientowanych biznesów.

Twoje prawa i wybory

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli jesteś zweryfikowanym mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do uzyskania pewnych informacji na temat naszego gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, w tym:

 • Kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • Kategorie źródeł gromadzonych przez nas danych osobowych;
 • Nasz cel biznesowy polegający na gromadzeniu lub udostępnianiu tych danych osobowych;
 • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe;
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy;
 • Jeśli sprzedaliśmy lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, dwie oddzielne listy ujawniają:
  • kategorie sprzedawanych danych osobowych i kategorie odbiorców zewnętrznych; I
  • listę kategorii danych osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych.

Masz prawo zażądać, abyśmy nie sprzedawali twoich danych osobowych oraz zażądać usunięcia (i polecenia usunięcia naszym usługodawcom) twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Lifesize nie będzie sprzedawać Twoich danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody.

Wykonywanie swoich praw

Możesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej lub możesz przesłać nam prośbę, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@lifesize.com lub dzwoniąc pod numer 1.877.LIFESIZE (877.549.9143). Możesz złożyć wniosek maksymalnie dwa razy w ciągu dwunastu (12) miesięcy.

Poprosimy Cię o informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości (czy jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe) i wykorzystamy te informacje wyłącznie w tym celu. Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani udostępnić Ci danych osobowych, jeśli nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości i potwierdzić, że dane osobowe dotyczą Ciebie.

Czas i format odpowiedzi

Postaramy się odpowiedzieć w ciągu czterdziestu pięciu dni od otrzymania Twojej prośby, ale jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (do dodatkowych czterdziestu pięciu dni), powiadomimy Cię na piśmie o przyczynie i terminie przedłużenia.

Jeśli poprosisz o kopię swoich danych osobowych, postaramy się dostarczyć informacje w formacie łatwym do wykorzystania. Wszelkie ujawnione przez nas ujawnienia będą dotyczyć tylko okresu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających otrzymanie zweryfikowanego wniosku.

Nie pobieramy opłat za przetworzenie lub udzielenie odpowiedzi na Twoje żądanie, chyba że jest ono nadmierne, powtarzające się lub oczywiście nieuzasadnione. Jeśli stwierdzimy, że wniosek wymaga opłaty, poinformujemy Cię, dlaczego podjęliśmy taką decyzję i przedstawimy szacunkowy koszt przed zrealizowaniem wniosku.

Nie będziemy Cię dyskryminować w wyniku korzystania przez Ciebie z któregokolwiek z tych praw.

13. DANE OSOBOWE DZIECI

Lifesize nie gromadzi świadomie danych osobowych osób odwiedzających Witrynę lub użytkowników produktów lub Usług Lifesize, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Jeśli zostaniemy poinformowani o posiadaniu takich danych osobowych, podejmiemy uzasadnione kroki w celu ich usunięcia.

14. ZMIANY NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA

Niniejsza Polityka prywatności może zostać w dowolnym momencie zmieniona przez Lifesize, a my powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując posty w Witrynie. Zachęcamy do regularnego przeglądania Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian i uzyskiwania informacji o tym, jak Lifesize chroni Twoje dane osobowe. Najnowsza wersja niniejszej Polityki prywatności jest odzwierciedlona w dacie wersji znajdującej się na dole niniejszego Oświadczenia.

Dlaczego Lifesize?

Komunikacja, która pomaga organizacjom się rozwijać.

Nasze intuicyjne, konfigurowalne oprogramowanie centrum kontaktowego w chmurze i rozwiązania do wideokonferencji zapewniają bezpieczne, skalowalne i zachwycające środowiska pracy, które pomogą Ci osiągnąć cele organizacyjne — jakiekolwiek by one nie były.

 • Zaufany i bezpieczny
 • Lepsze wyniki biznesowe
 • Szczęśliwsze, bardziej produktywne miejsca pracy
photo of the lifesize icon 300 and icon 500 video conferencing equipment
Zobacz, jak się układamy
G2

„Niezwykłe rozwiązanie wideo dla współpracowników i członków zespołu”.

Zobacz, jak się układamy
Capterra

„Oprogramowanie/sprzęt do wideokonferencji w najlepszym wydaniu”.

Zobacz, jak się układamy
Informacje o partnerach firmy Gartner

„Jestem bardzo zadowolony z wdrożenia w naszym contact center.”

Dziesiątki tysięcy firm na całym świecie komunikuje się z Lifesize

Pracuj lepiej dzięki najnowszym trendom i wskazówkom.

Przejdź do treści