innehållsförteckning

Vad är det?

Arbetsledare kan nu fjärrändra en agents närvarostatus eller arbetsläge i det nya Agentstatsövervakning sida. Sidan tillåter både enstaka och bulk agentbyten. Agenter kan göras redo när arbetet står i kö, placeras i bortaläge när de har glömt att göra ändringen själva, eller logga ut när de har åkt för dagen medan de fortfarande är inloggade. Den här sidan tillåter också en mer strömlinjeformad agent övervakningserfarenhet med kanalidentifierare, färdighetsfiltrering och aktuell arbetsstatistik på ett ställe.

Hitta den nya sidan för agenttillståndsövervakning i konfigurationsgränssnittet under Rapportering > Agenttillståndsövervakning.