innehållsförteckning

CxEngage Quality Management-mediaspelaren har förbättrats för att spela inspelningar med varierande hastigheter så att handledare och utvärderare snabbt kan hitta de viktigaste delarna av en interaktion. Genom att hålla muspekaren över pilknappen eller knappens rullgardinsmeny med hastighetsval kan användare välja bland de variabla hastighetsinställningarna 1x (normal uppspelningshastighet), 1.5x och 2x för att öka uppspelningshastigheten. Standardinställningen är 1x hastighet när mediaspelaren öppnas.

Viktiga fördelar:

  • Genom att kunna spela upp en inspelning med 1.5x eller 2x hastigheten kan handledaren höra "chipmunk-rösten" och snabbare komma till den punkt av inspelningen som är viktig för dem.
  • Kunder kan snabbare lyssna på en inspelning för att avgöra dess relevans eller för att komma till den relevanta delen av inspelningen i tid.