innehållsförteckning

Vad är det?

En ny standardinställning för flöde, Skivagenter, har införts för att möjliggöra inspelning av agents sidosamtal. Aktivering av den här funktionen kommer att spela in agentkonsultsamtal i takt med kundsamtal som spelas in som standard. Detta möjliggör ytterligare övervakning med agent till agent-samtal, eller eventuella konsultationssamtal som en agent kan ringa medan deras kund är parkerad.

Hitta den nya Record Agents-funktionen i Flow Standard Settings i Flow Designer.

Viktiga fördelar:

Agentkonsultationer spelas nu in när Twilio-inspelningar används. När en kund är parkerad och agenten pratar med en annan agent eller deltagare fortsätter den att spela in konversationen.

Bra att veta:

Denna förbättring gäller endast Twilio-inspelningar, inte CxEngage Quality Management-inspelningar eller andra 3rd festinspelningar eftersom de redan tjänar på att kunna spela in agentkonsulter.