innehållsförteckning

Vad är det?
Följande uppdateringar har gjorts i historisk rapportering:

Schemalagda rapporter

E-postämnesrader kan anpassas i rubrikfältet.

Riktextformatering är tillgänglig i meddelandetexten, inklusive: teckensnittsfamilj, teckenstorlek, textfärg, bakgrundsfärg, fetstil, kursiv stil och justering.

Du kan lägga till flera instrumentpaneler i en avisering.

Rapportdetaljer för schemalagda och exporterade rapporter

Du kan inkludera instrumentpanelen eller rapportinformation för exporterad eller e-postad rapport. Informationen som ingår är: samlingsnamn, widgetnamn (dashlet), tidsstämpel och tillämpade filter.

Viktigaste fördelarna)
Användare har nu möjlighet att tillhandahålla en beskrivning, samt ytterligare detaljer med schemalagda rapporter.