innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Tidligere måtte notater som ble lagt inn i Skylight lagres innen 5 minutter etter avslutning. Hvis agenten la til notater, men avsluttet etter at 5 minutter hadde gått, ble det presentert en feil for agenten og notatene ble ikke lagret. Tidsgrensen er økt fra 5 minutter til 2 timer. Nå, hvis en agent avslutter på mindre enn 2 timer, vil eventuelle notater som legges inn, lagres.