innholdsfortegnelsen

Hva er det?

Agenter krever nå spesifikke tillatelser for å se agenter eller køer i verktøylinjen Overføringsmeny.

  1. De AGENT ERFARING OVERFØRINGSMENY AGENTVISNING tillatelse aktiverer agentlisten i en agents overføringsmeny. Brukere uten denne tillatelsen har ikke agentlisten synlig for dem for en overføring.
  2. De AGENT ERFARING OVERFØRINGSMENY KØVISNING tillatelse aktiverer kø-listen i en agents overføringsmeny. Brukere uten denne tillatelsen har ikke kølisten synlig for dem for en overføring.

Disse tillatelsene påvirker ikke Overføringslister. Hvis en overføringsliste er tilordnet en agent, kan de se og velge alle kontakter som er inkludert i den.