innehållsförteckning

Vad är det?
Tidigare behövde anteckningar i Skylight sparas inom 5 minuter efter avslutning. Om agenten lade till anteckningar, men avslutade efter att 5 minuter hade förflutit, presenterades ett fel för agenten och anteckningarna sparades inte. Tidsgränsen har utökats från 5 minuter till 2 timmar. Nu, om en agent slutar avslutas inom mindre än 2 timmar, kommer alla anteckningar att sparas.