spis treści

Co to jest?
Wcześniej notatki wprowadzone w Skylight musiały zostać zapisane w ciągu 5 minut od zakończenia. Jeśli agent dodał notatki, ale zakończył pracę po upływie 5 minut, agentowi został przedstawiony błąd i notatki nie zostały zapisane. Limit czasu został wydłużony z 5 minut do 2 godzin. Teraz, jeśli agent zakończy pracę w mniej niż 2 godziny, wszystkie wprowadzone notatki zostaną zapisane.