spis treści

Co to jest?
Funkcja pojedynczego logowania umożliwi klientom korzystanie z poświadczeń korporacyjnych w celu uzyskania dostępu do CxEngage za pośrednictwem zewnętrznego systemu zarządzania tożsamością. Logowanie jednokrotne jest łatwe do skonfigurowania w CxEngage i może obsługiwać dostawców tożsamości zapory. Rozwiązanie obsługuje również zewnętrznych dostawców tożsamości korzystających z SAML 3.

Kluczowe korzyści
Rozwiązanie do logowania jednokrotnego obsługuje wielu dostawców tożsamości na dzierżawcę i może udostępniać dostawców tożsamości wszystkim dzierżawcom. Użytkownicy mogą mieć różnych dostawców tożsamości w różnych dzierżawach, przy czym każdy dzierżawca wymusza swojego dostawcę tożsamości i konfigurację użytkownika. Rozwiązanie umożliwia również skonfigurowanie użytkownika w dzierżawie do obsługi zarówno logowania CxEngage, jak i logowania SSO lub tylko jednej z dwóch metod.

Warto wiedzieć
Rozwiązanie pojedynczego logowania przewiduje jednego aktywnego nazwanego użytkownika, jednak obecnie nie obsługuje automatycznej obsługi administracyjnej nowych użytkowników.