Kundsäkerhetsmeddelande om Heartbleed Disclosure (CVE-2014-0160)

Tisdagen den 8 aprilth, 2014, avslöjades en allvarlig säkerhetsrisk för hela internet. Sårbarheten, känd som heartbleed, påverkar OpenSSL-ramverket som används av många webbplatser för att tillhandahålla säker kommunikation. LiveOps, tillsammans med otaliga andra tjänsteleverantörer, har varit upptagna med att genomföra en omfattande säkerhetsgranskning.

Analysresultat
LiveOps säkerhetsteam har genomfört en omfattande säkerhetsgranskning som svar på avslöjandet och vi har fastställt att våra system inte är sårbara för Heartbleed-felet.

Behöver vi göra något?
Med tanke på att LiveOps inte påverkas av Heartbleed-sårbarheten behöver du inte göra något för att fortsätta använda vår tjänst. Men som ett extra lager av säkerhet och en del av branschens bästa praxis uppmuntrar vi våra kunder att ändra sina lösenord. Du kan initiera lösenordsutgång och återställningsaktiviteter via LiveOps Contact Center Administration-webbplatsen eller kontakta LiveOps kundtjänst för ytterligare hjälp.