innehållsförteckning

Vad är det?

Grundläggande flödesfelsökningsloggar lägger till en ny ögonblicksbildnotation till logginteraktionstillståndet och visar en sida som ger interaktionssammanfattningsinformation som inkluderar alla händelser som förbrukas av rapportering samt eventuella ögonblicksbildloggar.

Viktiga fördelar:

Administratörer kan nu komma åt Flow Debug Logs på sidan Flow Debug Logs. Flödesnotationen Debug Log kan felsöka hela flödesmiljöer eller specificerade variabler inom specifika grenar av flödet. Flödesfelsökningsloggar möjliggör större insikt i flödessteg, interaktionstid och sammanfattande ruttinformation för användare som bygger eller redigerar flöden.

Bra att veta:

Hitta den nya sidan för Flow Debug Logs i konfigurationsgränssnittet under Flows > Flow Debug Logs. Den nya Debug Log-notationen finns i flödesredigeringsgränssnittet under Data Exchange.