innehållsförteckning

Vad är det?

Inställningsmenyn i agentverktygsfältet har uppdaterats för att inkludera en överföringsmenysektion. Agenter kan använda inställningarna för överföringsmenyn för att visa eller dölja agenter (alla), köer och överföringslistor från överföringsmenyn.

 

 

 

 

 

 

Agent klickar på "Överför meny" för att aktivera/inaktivera agenter, köer och överföringslistor. "Överför lista" kommer att visas med två olika alternativ baserat på om flera listor har tilldelats agenten. Om endast en lista har tilldelats från användarhantering eller en grupp, kommer den bara att visa en "Överföringslista".

När flera överföringslistor har tilldelats agenten kommer det att finnas en rullgardinsmeny som visar antalet överföringslistor som tilldelats och hur många som har aktiverats.

Samma villkor gäller för Queue, men det är mindre troligt att en agent bara kommer att tilldelas en kö.

Viktiga fördelar:

  • Mindre att bläddra igenom – Inget behov av en agent för att se alla agenter, köer, överföringslista på hyresgästen som kan visas.
  • Lös kundproblem snabbare med en snabbare överföring.

Bra att veta:

Ändringar av en agents inställningar för överföringsmeny sker i realtid. Så snart ändringar har gjorts kommer verktygsfältets överföringsmeny att återspegla ändringarna. Dessa ändringar påverkar bara det som visas för agenten. Det begränsar eller möjliggör inte deras åtkomst till några överföringsdestinationer.