innholdsfortegnelsen

Hva er det?

Tilbakeringing i kø og klikk for å ringe-funksjonene støtter nå tidlige medier. Mens de utfører en tilbakeringing i kø eller klikker for å ringe, hører agenter ringetonen og eventuelle systemmeldinger fra telefonoperatøren. Når den oppringte deltakeren svarer, blir de umiddelbart samtalt med agenten. Dette gjør at agenten kan høre hele "hei"-hilsenen når den oppringte deltakeren svarer på anropet.