innholdsfortegnelsen

Hva er det?
En avmerkingsboks for skriptrapportering er lagt til skriptflytnotasjonen. Når avmerkingsboksen er valgt, kan innsendte skript rapporteres i tilpassede eller standard skriptrapporter.

Hovedfordeler)
Agentskript kan nå konfigureres til å avvise automatisk når interaksjonen avsluttes, uten å måtte sendes inn av en agent. For å avvise skript automatisk, merk av i avmerkingsboksen ved siden av et nytt felt i skriptredigeringsprogrammet (linken er ekstern) kalt "Avvis automatisk uten advarsel." Hvis dette feltet er merket av, vil et åpent skript automatisk sende og avvise seg selv når interaksjonen avsluttes.

Godt å vite
Skripttidsdetaljrapporten inneholder nå en skriptstatuskolonne, som identifiserer om agenter sendte inn eller avviste et skript. Hvis feltet Skriptrapportering er valgt og et skript avvises, sendes alt angitt innhold til rapportering. Skriptstatuskolonnen vil indikere at den ble avvist.