spis treści

Co to jest?
Pole wyboru Script Reporting zostało dodane do Notacji przepływu skryptu. Gdy pole wyboru jest zaznaczone, przesłane skrypty można zgłaszać w niestandardowych lub standardowych raportach skryptów.

Kluczowe korzyści
Skrypty agenta można teraz skonfigurować tak, aby automatycznie odrzucały po zakończeniu interakcji, bez konieczności przesyłania ich przez agenta. Aby automatycznie odrzucać skrypty, zaznacz pole wyboru obok nowego pola w edytorze skryptów (link is external) o nazwie „Automatycznie odrzucaj bez ostrzeżenia”. Jeśli to pole jest zaznaczone, otwarty skrypt zostanie automatycznie przesłany i odrzucony po zakończeniu interakcji.

Warto wiedzieć
Raport Szczegóły czasu skryptu zawiera teraz kolumnę Stan skryptu, która określa, czy agenci przesłali czy odrzucili skrypt. Jeśli pole Raportowanie skryptu jest zaznaczone, a skrypt jest odrzucony, cała wprowadzona treść jest przesyłana do raportu. Kolumna Status skryptu będzie wskazywać, że został odrzucony.