spis treści

Co to jest?

Połączenia pozwolenie AGENT_EXPERIENCE_METRICS_VIEW umożliwia użytkownikom przeglądanie i wybieranie statystyk w pakiecie produktów Skylight. To uprawnienie zostało dodane do wszystkich domyślnych i niestandardowych ról istniejących w momencie wydania. Po tej wersji, jeśli tworzysz niestandardową rolę dla użytkowników, którzy mają dostęp do Skylight, dodaj AGENT_EXPERIENCE_METRICS_VIEW, jeśli chcesz, aby agenci widzieli domyślne statystyki ekranu powitalnego i mieli możliwość wybierania statystyk w globalnej stopce.