spis treści

Co to jest?

Menu preferencji na pasku narzędzi agenta zostało zaktualizowane i zawiera sekcję menu transferu. Agenci mogą używać preferencji menu transferu, aby pokazywać lub ukrywać agentów (wszystkich), kolejek i list transferów w swoim menu transferu.

 

 

 

 

 

 

Agent klika „Menu transferu”, aby włączyć/wyłączyć agentów, kolejki i listy transferu. „Lista transferu” pojawi się z dwiema różnymi opcjami w zależności od tego, czy agentowi przypisano wiele list. Jeśli z zarządzania użytkownikami lub grupy została przypisana tylko jedna lista, zostanie wyświetlona tylko jedna „Lista transferu”.

Gdy do agenta przypisano wiele list transferów, pojawi się opcja rozwijana, która wyświetla liczbę przypisanych list transferów oraz liczbę włączonych.

Te same warunki dotyczą kolejki, ale jest mniej prawdopodobne, że agentowi zostanie przypisana tylko jedna kolejka.

Główne zalety:

  • Mniej przewijania — agent nie musi widzieć każdego agenta, kolejki, listy transferów w widoku najemcy.
  • Szybciej rozwiązuj problemy klientów dzięki szybszemu transferowi.

Dobrze wiedzieć:

Zmiany w preferencjach menu transferu agenta następują w czasie rzeczywistym. Gdy tylko zmiany zostaną wprowadzone, menu transferu paska narzędzi odzwierciedli zmiany. Te zmiany mają wpływ tylko na to, co jest wyświetlane agentowi. Nie ogranicza ani nie umożliwia im dostępu do żadnych miejsc docelowych transferu.