spis treści

Co to jest?

Administratorzy mogą usuwać agentów i kolejki z menu przesyłania dla określonych agentów.

  • Wyświetl wszystkie kolejki: Gdy to uprawnienie zostanie usunięte, na ekranie transferu nie będą wyświetlane żadne kolejki dla agenta
  • Wyświetl wszystkich użytkowników: Gdy to uprawnienie zostanie usunięte, na ekranie transferu nie będą wyświetlane żadne agenty dla agenta

Główne zalety:

Agenci mogą wykonywać transfery szybciej, nie wyświetlając opcji Agenty i Kolejka.