spis treści

Co to jest?

Agenci wymagają teraz określonych uprawnień, aby wyświetlić agentów lub kolejki w menu transferu na pasku narzędzi.

  1. Połączenia MENU TRANSFERU DOŚWIADCZENIA AGENTÓW WIDOK AGENTA uprawnienie włącza Listę agentów w menu transferu agenta. Użytkownicy bez tego uprawnienia nie mają widocznej listy agentów dla przeniesienia.
  2. Połączenia DOŚWIADCZENIE AGENTA PRZENIESIENIE MENU WIDOK KOLEJEK uprawnienie włącza listę kolejek w menu transferu agenta. Użytkownicy bez tego uprawnienia nie mają widocznej listy kolejek dla przeniesienia.

Te uprawnienia nie mają wpływu Listy transferowe. Jeśli do agenta jest przypisana Lista transferów, może on przeglądać i wybierać wszystkie zawarte w niej kontakty.