sisällysluettelo

Mikä se on?

Uusi virtauksen oletusasetus, Levy-agentit, on otettu käyttöön agentin puolen puheluosien tallentamiseksi. Tämän ominaisuuden ottaminen käyttöön tallentaa agentin konsulttipuhelut samanaikaisesti asiakkaan puheluosien kanssa, jotka tallennetaan oletusarvoisesti. Tämä mahdollistaa lisävalvonnan agenttien välisten puheluiden kanssa tai kaikki neuvontapuhelut, joita edustaja voi soittaa asiakkaan ollessa pidossa.

Löydä uusi Record Agents -ominaisuus Flow Designerin Flow-oletusasetuksista.

Avainedut:

Agentin konsultaatiot tallennetaan nyt, kun Twilio-tallenteet ovat käytössä. Kun asiakas on odotustilassa ja edustaja puhuu toisen edustajan tai osallistujan kanssa, se jatkaa keskustelun nauhoittamista.

Hyvä tietää:

Tämä parannus koskee vain Twilio-tallenteita, ei CxEngage Quality Management -tallenteita tai muita 3rd juhlatallenteet, koska he hyötyvät jo levyagentin konsulteista.