innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Rapportene om årsak til agenttilstedeværelse og oppsummering av årsak til agenttilstedeværelse er oppdatert for å inkludere følgende:

  • Årsaker fra brukeropprettede tilstedeværelsesgrunner (tidligere inkluderte disse rapportene bare årsaker til systemtilstedeværelse)
  • Frakoblede årsaker, for eksempel logget av og økt utløpt
  • Et Reason List-filter

Hovedfordeler)
Veiledere har nå en oversikt over hvor ofte, hvor lenge og hvorfor agenter er borte.

Godt å vite
Filtrer disse rapportene etter årsakskode for "Pause" for å identifisere hvor ofte agenter avviser arbeid og hvor lenge de forblir i pausetilstand.