innholdsfortegnelsen

Hva er det?
Realtime Adherence (RTA) Data: Henter agentstatusinformasjon som tredjeparts WFO-systemer kan bruke til å overvåke sanntidsoverholdelse av tidsplaner. Mens de historiske WFM-dataintervallene henter agentkøstatistikk i 15-minutters intervaller som tredjeparts WFO-systemer kan bruke for arbeidsstyrkeplanlegging og anropsvolumprognoser.

Hovedfordeler)
Gir sanntidsdata for analyse av overholdelse av agentplaner for å gi innsikt i individuelle agenter og den generelle tilgjengeligheten av ansatte. Utviklingen av disse API-endepunktene forbedrer nøyaktigheten av prognoser og planer ved å levere faktisk statistikk for vurdering av prognose- og planavvik.

Godt å vite
WFM_RTA og WFM Historical tillatelser er nødvendig for å få tilgang til disse APIene. API-ene støtter Basic Auth og Auth Token.

Nøkkelkoblinger