obsah

Co je to?
Poskytuje agentům možnost přenášet nehlasové interakce z Facebook Messengeru, nativního chatu, SMS a e-mailu v rámci sady produktů Skylight. V případě potřeby může agent přenést interakci se zprávou Facebook, SMS nebo chat do jiné fronty.

Klíčové benefity)
Schopnost nehlasového přenosu umožňuje agentům přenést interakci do nejvhodnější fronty. Historie interakce a všechny související přepisy zpráv sledují interakci, takže kdokoli, kdo bude na požadavku pracovat jako další, bude mít úplný kontext interakce. Poskytnutím úplného kontextu interakce se zákazníkem mohou agenti poskytovat rychlejší a přesnější řešení.

Dobré vědět
Funkce nehlasového přenosu je k dispozici pro zasílání zpráv na Facebooku, nativní chat, SMS a e-mailové interakce v sadě produktů Skylight. Agenti, kteří přijímají přenesené interakce, mohou vidět celý přepis zprávy v oblasti primárního obsahu.

Klíčové odkazy
Nápověda online