sisällysluettelo

Mikä se on?
Focus Time on nyt saatavilla historiaraporteissa. Tarkennusaika on aika, jonka vuorovaikutus valittiin ja tarkennettiin Skylightissa.

Avainedut)
Mahdollistaa esimiesten raportoinnin siitä, kuinka kauan agentit ja yksittäiset edustajat pitävät aktiivista vuorovaikutusta näkyvissä.

Hyvä tietää
Keskittymisajan raportointi on merkityksellistä vain niille keskuksille, jotka määrittävät agenteilleen kyvyn käsitellä useita vuorovaikutuksia. Siksi vaaditaan tarvetta raportoida, milloin, kuinka kauan ja kuinka monta kertaa vuorovaikutus on huomioitu. Vaikka agentti, jolla on kapasiteettia, voi hyväksyä ja työskennellä useiden vuorovaikutusten parissa kerrallaan, heillä voi olla vain yksi vuorovaikutus "avoinna" kerrallaan.