innehållsförteckning

Vad är det?
Focus Time finns nu tillgänglig i historisk rapportering. Fokustid är den tid som en interaktion valdes och i fokus inom Skylight.

Viktigaste fördelarna)
Gör det möjligt för arbetsledare att rapportera om hur länge agenter och enskilda agenter har aktiva interaktioner i sikte.

Bra att veta
Rapportering för fokustid är endast relevant för de centra som konfigurerar sina agenter med kapacitet att hantera flera interaktioner; kräver därför att man måste rapportera när om hur länge och hur många gånger en interaktion sätts i fokus. Medan en agent med kapacitet kan acceptera och arbeta med flera interaktioner samtidigt, kan de bara ha en "öppnad" interaktion i fokus åt gången.