spis treści

Co to jest?
Czas skupienia jest teraz dostępny w raportach historycznych. Czas skupienia to czas, przez jaki wybrano interakcję i ustawiono ostrość w Skylight.

Kluczowe korzyści
Umożliwia przełożonym raportowanie, jak długo agenci i poszczególni agenci mają wgląd w aktywne interakcje.

Warto wiedzieć
Raportowanie czasu skupienia dotyczy tylko tych centrów, które konfigurują swoich agentów z możliwością obsługi wielu interakcji; w związku z tym wymaga raportowania, kiedy i jak długo interakcja jest skupiana. Podczas gdy agent z odpowiednimi możliwościami może akceptować i pracować nad wieloma interakcjami jednocześnie, może mieć tylko jedną interakcję „otwartą” w danym momencie.